Kinderboerderij de Kooi

Kinderboerderij de Kooi is een erkend educatief centrum als fokcentrum en huisvest een grote collectie zeldzame (landbouw)huisdierrassen: Fries hoen,
Kraaikop, Noord-Hollandse hoen, Lakenvelder hoen, Brabanter, Sabelpootkriel, Hollandse kriel, Welsumer, Barnevelder kriel, Twents hoen, Witrik, Lakenvelder, Ned. Witte geit, Ned. Bonte geit, Toggenburger, Zwartbles, Twentse landgans, Krombekeend, Kwakertje, Groninger slenk, Hyacinth duif, Thrianta, Havana, Deilenaar en Nederlands Landvarken, ze zijn er allemaal!

De beheerders en bestuurders van de boerderij zijn continu bezig met het verder ontwikkelen van de educatieve activiteiten die zij aanbieden op de boerderij, ook denken ze graag mee in het ontwikkelen van educatief materiaal voor SZH. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage voor de toekomst van de zeldzame rassen.

Locatie
Maeterlinckweg 85
3076 GA Rotterdam
Erkenning
Educatief Centrum