Ondernemen met

De streekeigen veerassen hebben uiteenlopende kwaliteiten en kunnen daardoor ingezet worden voor verschillende doelen binnen de duurzame landbouw. Zo zijn lokale rassen robuuste dieren die passen bij natuurinclusieve en biologische landbouw.

Ook zijn ze door de herkenbare eigenschappen, zoals uiterlijke kenmerken, smaak van de producten, herkomst en historie geschikt voor een bedrijfsvoering waarbij nauwe banden met afnemers worden aangegaan. Rond de dieren is een uniek verhaal te vertellen.

DubbelDoel Natuurlijk

Welke kenmerken en eigenschappen van koeien (fokdoel) zijn essentieel in een natuurinclusieve kringlooplandbouw? En welke runderrassen zijn hiervoor het meest geschikt of hebben toegevoegde waarde? Met het onderzoeksproject DubbelDoel Natuurlijk willen wij antwoorden geven op deze vragen.

Levend Erfgoed Loont

Levend Erfgoed Loont’’ is een (afgesloten) programma van de SZH, gericht op het creëren van een succesvol verdienmodel  door duurzaam ondernemen te combineren met oud-Nederlandse rassen.  In dit kader wil de SZH ondernemers ondersteunen in het (nog beter) produceren en vermarkten van hun dieren, producten en diensten.

Download de gratis brochure:

Het programma Levend Erfgoed Loont in de publiciteit:
Ervaringsverhalen over het ondernemen met streekeigen boerderijdieren:
Onderzoeksresultaten die onderbouwen dat het ondernemen met dubbeldoeldieren efficiënt is: