Welsumer

"Buitengewoon, grote, gespikkelde eieren van deze unieke patrijsrode hoenders"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie, huisdier en hobby en landbouw
  • Kan gehouden worden in een erf met veel grond, grote tuin en kleine tuin
  • Oorsprong van dierenras ligt in Gelderland en Overijssel

Status

  • Risico: Bedreigd
  • Aantal hennen: 250
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

Het Welsumer hoen en zijn mooie patrijsrode kleur is uniek in de zin dat dit het enige hoenderras is met deze kleurslag, roodpatrijs. Daarnaast is dit ook de enige kleurslag waarin de Welsumer is erkend in Nederland. De hennen zijn prima legsters en leggen tussen de 150 en 200 grote, donkerbruine eieren per jaar.

Uiterlijk

De hanen zijn overwegend roodbruin van kleur, met zwarte borst-, buik-, en dijveren die met bruin doormengd zijn. De staart wordt vrij hoog gedragen en is groenglanzend zwart. De hennen hebben een vrij kleine staart en een diepe volle legbuik. Ze zijn patrijskleurig met een warm roodbruinachtige grondkleur en donker zalmrode borst. De kam is enkel, rechtopstaand en vrij klein, de oren zijn rood en de benen geel van kleur.

Achtergrond

Het Welsumer hoenderras is omstreeks eind 19e eeuw, begin 20e eeuw ontstaan in het dorpje Welsum en omliggende plaatsen op kleigronden langs de oever van de IJssel. Hier werden boerenkippen gekruist met diverse buitenlandse rassen. Het ras stond bekend om zijn buitengewoon grote, donkerbruine gespikkelde eieren, maar heeft zich uiteindelijk door een te lage productie niet als productieras kunnen handhaven. Bij goedleggende dieren vermindert in de loop van de legperiode de donkerbruine tint van de eieren, door de selectie van donkerbruine broedeieren werden juist de eieren van minder goede legsters geselecteerd voor de toekomst. Tegenwoordig is de Welsumer nog met name te vinden als showdier op tentoonstellingen.

Speciaalclub

Een specifieke vraag?