Nederlands landvarken

"Het landvarken is een Nederlands streekvarken dat net op tijd gered is van identiteitsverlies"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie, huisdier en hobby en landbouw
  • Kan gehouden worden in een erf met veel grond en grote tuin
  • Oorsprong van dierenras ligt in Overijssel

Status

  • Risico: Kritiek
  • Aantal zeugen: 80
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

Het Nederlands landvarken is een intelligent en vriendelijk dier, dat goed ingezet kan worden op bijvoorbeeld een zorgboerderij of kinderboerderij. De zeugen zijn zeer vruchtbaar en hebben uitstekende moedereigenschappen, ze hebben veel spenen en geven volop melk. De biggen spelen graag met elkaar en zijn erg nieuwsgierig. Ze leggen snel contact met soortgenoten, maar zeker ook met mensen.

Uiterlijk

Het meest typerende kenmerk van het Nederlands landvarken zijn de grote hangende oren. De dieren zijn wit, langgerekt met een iets omhoog gebogen neus en hebben een krul in de staart. Het ras heeft een lange en ruim gespierde achterhand met wat platte hammen. Het beenwerk is sterk en lang met niet te steile koten. Ze zijn tussen de 80 en 85 cm hoog en hebben een gemiddeld gewicht van 200 tot 250 kg.

Achtergrond

Het Nederlands landvarken ontstond in de jaren dertig uit een kruising van het Deense landvarken en het veredelde Duitse landvarken. Het Nederlands landvarken is in de twintigste eeuw zeer succesvol gebruikt in de commerciële varkenshouderij en actief ingezet in diverse fokprogramma’s, tot de introductie van meer productieve rassen. De integratie van het ras met het Scandinavische landvarken leidde er in de afgelopen jaren toe dat het aantal raszuivere Nederlandse landvarkens snel aan het verdwijnen is. In 2005 werd de Fokkersclub van het Nederlands landvarken opgericht om het Nederlands landvarken te behouden.

 

Een specifieke vraag?