Educatie

Educatie over de zeldzame rassen is essentieel voor de toekomst van de oorspronkelijke Nederlandse landbouwhuisdieren. Naast de gastcolleges die de SZH over de zeldzame rassen geeft, zijn er ook verschillende lespakketten samengesteld, voor jong en oud, aangepast op leeftijd. 

Ook is er veel informatie materiaal beschikbaar over de dieren, dit kun je gebruiken op je erf of in een natuurgebied ter promotie van de rassen, klik hier voor het informatie materiaal.

Heb je nog vragen over wat er mogelijk is, dan kun je terecht bij Nonja Remijn via het contactformulier.