Rasorganisaties

Elk ras dat onder de zorg valt van de SZH kent een rasorganisatie, speciaalclub, stamboek of een stichting die zich inzet voor het behoud en de promotie van dit specifieke ras. De voornaamste taak is het verbinden van houders en fokkers, organiseren van keuringsdagen en evenementen om publiciteit voor het ras te creëren, en het opstellen van een gemeenschappelijk fokdoel of fokbeleid.

Verbinden

Het verbinden van fokkers en houders is belangrijk voor de uitwisseling van dieren en hun genetische materiaal. Een goede samenwerking tussen verschillende dierhouders bevordert de diversiteit binnen een populatie. Een rasorganisatie of stamboek heeft als hoofdtaak het verzorgen van een juiste en volledige registratie van de dieren die worden gehouden. Zij kunnen bemiddelen tussen de aan- en verkoop van bijvoorbeeld mannelijke dieren die geen inteelt veroorzaken.

Informatie

De rasverenigingen vervullen een belangrijke rol bij het verschaffen van juiste en volledige informatie aan (nieuwe) houders van een dier. Zo heeft elke diersoort bepaalde regels waar de houder aan dient te voldoen, zie wet- en regelgeving, hierbij kan een rasvereniging helpen. Rasverenigingen en speciaalclubs kunnen bovendien advies geven over de specifieke eisen die dieren stallen aan verzorging en huisvesting.

Platform bijeenkomsten

De SZH ondersteunt en verbindt rasorganisaties en hun achterban. De SZH kan adviseren bij knelpunten, mogelijkheden van onderzoek aankaarten en stimuleren dat verschillende verenigingen met elkaar gaan samenwerken. Een goed voorbeeld hiervan is de Kleine Fokkerij Groepering (KFG), een platform-bijeenkomst voor alle runderrassen. Twee keer per jaar samen worden lopende zaken van de verenigingen besproken en ook gemeenschappelijk knelpunten behandeld. Op deze manier vindt kennisuitwisseling plaats. Lees meer over de platform bijeenkomsten.