Bijen

De domesticatie en het houden van bijen wordt uitgebreid beschreven op Wikipedia.

Honingbij
Nederland kent circa 360 verschillende soorten bijen. Slechts één daarvan is de honingbij, de andere soorten behoren tot de wilde bijen.  De honingbij wordt door imkers gehouden in bijenkasten, en om deze reden valt de honingbij dan ook onder de Nederlandse ‘huisdieren’. Een kast kan plaats bieden aan een volk van wel 20.000 bijen.

De meest gehouden honingbijen in Nederland zijn de Carnica en de Buckfast. De Zwarte bij is de enige zeldzame honingbij van Nederlandse oorsprong, en daarmee het kleinste beestje dat onder de zorg van SZH valt.

Zwarte bij
Kritiek

Zwarte bij