Algemene voorwaarden

Deze website is gebouwd door: Internetbureau MAX in Apeldoorn.

Voor vragen en opmerkingen over deze website kunt u contact opnemen met de bureau coördinator via dit contactformulier.

————–

Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze Internetsite wordt u aangeboden door SZH. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. SZH is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. SZH behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein szh.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij SZH niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten en beelden) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden het auteursrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SZH. Via de contact menu optie kunt u contact opnemen met SZH voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Email gebruik

Aan SZH toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan SZH niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. SZH is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door SZH. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.