Lesmateriaal

Leerdoelen bereiken met boerderijdieren

De SZH heeft lesmateriaal gemaakt dat op basisscholen en boerderijen gebruikt kan worden voor de leerdoelen biodiversiteit en cultuurgeschiedenis. Zo kunnen kinderen kennismaken met ons levend cultureel erfgoed en ontdekken hoeveel variatie er is onder de boerderijdieren en waarvoor deze gehouden werden. De leerdoelen sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

0 – 4 jaar: Voorleesboeken Lapje en Pluis, Pluus en Ploos

Het prentenboek ‘’Pluis, Pluus en Ploos’’ gaat over de belevenissen van drie lammetjes op de hei. ‘’Lapje’’ vertelt het verhaal over een lakenvelder kalf en behandelt de thema’s zeldzaam en anders zijn.

Deze prentenboeken zijn in een aantal bibliotheken en kinderboerderijen te vinden maar ook bij SZH te bestellen, ga hiervoor naar het contactformulier

4 – 12 jaar: Lessenserie Biodiversiteit

Onze verre voorouders verzamelden zaden van een aantal plantensoorten en kweekten die bij huis op. Zo zijn de akkerbouwgewassen, groenten en fruitbomen, ontstaan. Vervolgens maakten ze een aantal diersoorten tam en zijn die bij huis gaan houden. Dat zijn uiteindelijk onze boerderijdieren geworden. Deze planten en dieren leveren nog altijd elke dag een belangrijke bijdrage aan ons voedsel.

Van elke les is een docentenhandleiding en een set werkbladen voor kinderen gemaakt. De serie bestaat uit drie lessenreeksen en is gratis te downloaden:

9 – 12 jaar: Kinderclubs kippen, duiven en konijnen

Het organiseren van kinderclubs op kinder- en zorgboerderijen is een mooie manier om kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar te laten kennismaken met bepaalde diersoorten en zeldzame rassen.  Samen met speciaalclubs en kleindierverenigingen worden in circa tien bijeenkomsten verschillende aspecten van het houden van dieren behandeld.

In deze handboeken (voor de begeleiders) en doeboeken (voor de kinderen) staan allerlei tips en opdrachten waar je gebruik van kunt maken. De hand- en doeboeken zijn hier gratis te downloaden:

Vanaf 12 jaar: Variatie in Vee

In samenwerking met de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij heeft de SZH Variatie in vee ontwikkeld, een cahier dat het belang van biodiversiteit behandelt.

Het Cahier Variatie in vee is hier gratis te downloaden. Er is door praktijk.nu lesmateriaal bijgemaakt, klik hiervoor op onderstaande links:

Online Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

Dit leerboek bevat lesstof over fokkerij en genetica voor HBO-studenten. Het is tot stand gekomen op verzoek van de Nederlandse instellingen voor Hoger Agrarisch Onderwijs. Het leerboek is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door het Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) van Wageningen UR (University and Research Centre).

Les op maat

Wil je een les op maat maken, aangepast aan de leerlingen en de dieren die voorhanden zijn? De SZH denkt graag met je mee, klik hier voor het contactformulier.