Wet & regelgeving

Wet- en regelgeving zijn bepalend voor bijvoorbeeld het registreren van de dieren of voor de uitwisseling van dieren tussen verschillende locaties. De meeste van onze zeldzame huisdieren worden ingezet in de veehouderij, voor deze diersoorten gelden dan ook grotendeels dezelfde regels.

Op de website van Levende Have wordt de algemene regelgeving per diersoort goed uitgelicht. In een enkel geval kan voor een zeldzaam ras een andere wet- en regelgeving gelden.

Belangenbehartiging

De wet- en regelgeving die van toepassing is op landbouwhuisdieren is vaak opgezet vanuit het oogpunt van de commerciële veehouderij. Omdat het bij de zeldzame landbouwhuisdierrassen vaak om kleinere populaties gaat en bedrijven met kleinschalige veestapels werken, kan de generieke wetgeving voor knelpunten zorgen. De SZH zet zich ervoor in om deze problemen bespreekbaar te maken bij de overheid en te kijken naar mogelijke oplossingen. Knelpunten worden ook besproken met de betreffende rasorganisaties op de diverse platformbijeenkomsten. Neem contact op met de SZH bij vragen over knelpunten of over uitzonderingen voor zeldzame rassen.

Paraplubestand

In het I&R-systeem is het mogelijk om dieren als zeldzaam aan te merken. Dit zichtbaar maken, of ‘vlaggen’ van de zeldzame rassen doet SZH onder de naam ‘paraplubestand’. Het paraplubestand is vooralsnog alleen beschikbaar voor runderen, schapen en geiten van de zeldzame rassen. Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan voor de dieren met een vlag in het I&R-systeem een uitzondering worden gemaakt Meer weten of je dieren hier ook voor aanmelden? Lees er meer over op de pagina Paraplubestand.

Fokprogramma’s

Om een EU erkenning voor je fokkerijorganisatie te verkrijgen moet je eerst een goedgekeurd fokprogramma hebben ingediend. Dit moet voldoen aan de regelgeving, beschreven in Europese Fokkerijverordening (Verordening (EU) 2016/1012). In deze verordening staan verschillende uitzonderingsregels beschreven, uitzonderingen voor de zeldzame rassen. Wil jij als rasvereniging ook een fokprogramma indienen, of ondervind je problemen met het aanvragen van de erkenning? Neem dan contact op met de SZH.