Populaties in levende lijve

Het in stand houden van zeldzame rassen brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Door de kleinere populaties zijn de opties in de fokkerij vaak beperkt. Hierbij is een goede samenwerking tussen de houders en fokkers van een ras essentieel.

Zonder fokkers geen toekomst

Als er niemand is die de dieren houdt of ermee fokt, dan is er ook geen toekomst voor de zeldzame rassen. Dit benadrukt het belang van het inspireren van hobbyhouders en (hobby)fokkers, maar ook van ondernemers en hun gemeenschappelijke doel: het in standhouden van de oud-Nederlandse rassen. In deze samenwerkingen heeft de SZH een faciliterende en adviserende rol.

Samenwerking

De gezondheid van een populatie van een zeldzaam ras wordt bepaald door samenwerking van de groep dierhouders. Zij organiseren zich door middel van een rasorganisatie, speciaalclub, fokkerijvereniging of een stamboek. Binnen een rasorganisatie wordt bijvoorbeeld een rasstandaard opgesteld, contacten bijgehouden van fokkers, dierhouders, en liefhebbers, een fokkerijprogramma ingericht voor het bepalen van de juiste paringen om inteelt zo laag mogelijk te houden, en activiteiten georganiseerd om nieuwe liefhebbers te werven.

Duurzame fokkerij

Duurzame fokprogramma’s zijn daarbij van essentieel belang, maar lang niet elke methode is geschikt voor elke diersoort. Veel factoren, zoals het aantal houders, aantal dieren dat een houder heeft, aantal nakomelingen per jaar, en zelfs aantal nakomelingen per dracht kunnen veel verschillen. Dit is de reden dat er vaak verschillende methodes zijn voor een duurzame fokkerij.

Mooie en effectieve methoden die in de praktijk daadwerkelijk werken en ingezet worden, zijn de rammencirkel (lees meer over rammencirkels) of zogeheten outcross programma’s.

Lees hier meer over Fokkerij

Monitoren

Het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) heeft vanuit de overheid de taak om de status en de trends van de dierlijke genetische bronnen te monitoren. Deze worden up to date gehouden op de zogeheten ‘rassenlijst’. SZH en CGN werken nauw samen in het bijhouden van deze lijst en het afstemmen van activiteiten betreffende het monitoren van de rassen en het ondersteunen van de rasorganisaties.

Onderzoeken

Onderzoek, zoals het uitvoeren van een populatie analyse, wordt hoofdzakelijk gedaan door het CGN. SZH ondersteunt hier waar nodig en kan vragen vanuit de rasorganisaties aan het CGN linken, andersom kan het CGN gebruik maken van het brede netwerk van houders en organisaties van de SZH.

Studenten

Studenten die interesse hebben in projecten over het behoud van de zeldzame rassen kunnen ook bij de SZH terecht. Samen wordt er gekeken naar welke vragen er in het veld liggen en of dat aansluit bij de interesses van de student. Ook hierin wordt er vaak samengewerkt met het CGN.