Genenbank

De genenbank is een opslagplaats voor de genen en het DNA van alle Nederlandse landbouwhuisdierrassen, van zowel zeldzame én de niet zeldzame (commerciële) rassen. In het geval van een ziekte-uitbraak of het uitsterven van foklijnen kan het ingevroren genetisch materiaal, vooral sperma, gebruikt worden in de overgebleven levende, maar verzwakte populatie dieren. De huidige collectie bevat ook sperma van runderen en paarden die meer dan vijftig jaar geleden leefden. Deze worden ingezet in de huidige populaties om bijvoorbeeld inteelt te verminderen. Indien er genoeg materiaal aanwezig is, kan het zelfs gebruikt worden om een geheel uitgestorven ras weer terug te kruisen.

“Wie wat bewaart, heeft wat voor de toekomst”

Welke dieren

Voorafgaand aan de selectie van dieren voor de genenbank, wordt er een analyse gemaakt van de gehele populatie. Hieruit worden vervolgens dieren gekozen die het meest van elkaar verschillen. Op deze manier heb je zoveel mogelijk variatie uit je levende populatie verzekerd.

Daarnaast worden er periodiek ook aanvullingen gedaan per ras. Een mooi voorbeeld is de overeenkomst met het Nederlandse Landvarken. Wanneer er sperma wordt gebruikt uit de genenbank van een beer van dit ras is de afspraak dat er van een mannelijke nakomeling van deze beer vervolgens ook weer sperma wordt opgeslagen in de genenbank.

Benieuwd naar de huidige collectie dieren in de genenbank? Klik hier voor een overzicht van de collectie.

Wie beheert de genenbank?

De genenbank wordt beheerd door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Er is een nauwe samenwerking tussen het CGN, de SZH en de rasorganisaties voor het selecteren van de juiste dieren. Daarnaast bemiddelen de rasorganisaties ook in het gebruik en de inzet van het opgeslagen materiaal. Wil jij als veehouder graag gebruik maken van een van de dieren in de genenbank? Neem dan contact op met de betreffende rasorganisatie, te vinden op de pagina rasorganisaties.

Lees hier nog meer over de genenbank