Belang van behoud

Waarom is het zo belangrijk om de variatie onder landbouwhuisdieren te behouden en te voorkomen dat oud-Nederlandse rassen uitsterven? Daarvoor zijn een aantal hele goede redenen. Zeven, maar liefst.

1. Onze oud-Nederlandse rassen laten zien met welk vee we in Nederland eeuwenlang samen leefden. Met al hun diversiteit vormen ze een onderdeel van onze identiteit. Ze zijn ons cultureel erfgoed.

2. Het Nederlands landschap is een combinatie van natuur en cultuur. Juist doordát onze oud-Nederlandse rassen er graasden is ons landschap geworden zoals het is. De oude rassen zijn dus volledig ingesteld op ons klimaat en landschap, en dat geeft ze een ecologische waarde.

3. De oud- Nederlandse rassen zijn dubbeldoel dieren. Ze zijn zo gefokt dat bedrijven op meerdere manieren met ze kunnen ondernemen. Dat geeft ze een sociaaleconomische waarde in met name duurzame, multifunctionele landbouw.

4. Er is steeds meer vraag naar lokale producten en naar duurzaam geproduceerd voedsel. Nederlandse rassen hebben unieke eigenschappen, een bijzonder verhaal en bieden veel kansen voor het duurzaam produceren van voedsel. Boeren die ondernemen met deze rassen komen dus tegemoet aan de vraag naar bijzondere producten..

5. Onze oud-Nederlandse rassen hebben een lange geschiedenis. Ze zijn daarom een bron van informatie over hoe mensen en dieren genetisch in elkaar steken. Zeldzame rassen zijn rijk aan uniek onderzoeksmateriaal, wat ze een grote wetenschappelijke waarde geeft.

6. Het risico van doorfokken is dat de genenpoel erg homogeen wordt. Alle dieren worden dan exact hetzelfde. Oud-Nederlandse rassen hebben nog een grote variatie aan eigenschappen. Hun genen zijn dus van belang in de zoektocht naar vee dat bestand is tegen bijvoorbeeld klimaatverandering of nieuwe ziekten.

7. In Nederland kopen we ons voedsel in allerlei landen. Het is het strategisch gezien verstandig om eigen voedselbronnen te behouden en niet helemaal afhankelijk te zijn van de welwillendheid of protocollen van andere landen in je voedselvoorziening.