Paraplubestand

Bescherming van de dieren

Het Paraplubestand is opgezet op verzoek van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Het brengt dieren in kaart die behoren tot een zeldzaam ras. Voorlopig kan dit alleen voor de diersoorten rund, geit en schaap. (Varkens vlaggen we per UBN). De zeldzame status van een dier wordt in het Identificatie & Registratie (I&R) systeem aangegeven door middel van een vlag. Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan voor deze dieren een uitzondering worden gemaakt. Daarnaast zal het paraplubestand leidend worden bij eventuele diersubsidies, zoals de subsidieregeling voor dieren van zeldzame rundvee-, schapen- en geitenrassen binnen het GLB (2023-2027).

Het systeem

Het ministerie van LNV heeft de SZH aangewezen als beheerder van het paraplubestand. Als dierhouder kun je niet zelf in het I&R-systeem je dieren vlaggen, hiervoor moet je je aanmelden bij de SZH en de SZH machtigen, zie onderaan deze pagina hoe dit werkt.

Diersoorten

Het paraplubestand beperkt zich vooralsnog tot runderen, schapen, geiten en varkens. Voor runderen, schapen en geiten is een individuele dierregistratie beschikbaar. In geval van zeldzame varkensrassen worden deze in I&R van een ‘bedrijfsvlag’ voorzien. Voor paarden, pluimvee en andere diersoorten wordt nog naar oplossingen gezocht om ook deze dieren te kunnen toevoegen aan het paraplubestand.

Bescherm je dieren met een zeldzame status in het I&R

Welke dieren vlaggen?

Alleen raszuivere stamboekdieren van een zeldzaam ras kunnen gevlagd worden. Daarbij hanteren we de definitie van de FAO: een ras is zeldzaam wanneer er minder dan 6000 vrouwelijke fokdieren geregistreerd zijn. Dit aantal geldt voor rund, schaap, geit en paard. Dieren met een hoger voortplantingsvermogen, zoals hond, varken en konijn, zijn kwetsbaar bij minder dan 2000 vrouwelijke fokdieren. 

Heb je een rund van een zeldzaam ras zonder volledige stamboom en registratie en vermoed je dat het dier wel raszuiver is? Dan kun je nu via een DNA-test onderzoek laten doen en met een positief resultaat je dier als raszuiver in het stamboek laten registreren, op voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken door het stamboek goedgekeurd zijn. De kosten voor de DNA-test zijn €65 (exclusief BTW) per rund en dient de veehouder zelf te betalen. Voor meer informatie, ga naar www.wur.nl/dnarund.

Aanmelden: 

Stap 1: Meld je aan bij de SZH per diersoort via onderstaande formulieren:

Stap 2: Machtig de SZH via mijnrvo.nl. Lees hier de handleiding: Machtigen SZH in mijnRVO

Indien je liever een papieren machtiging wilt, kun je deze aanvragen via paraplubestand@szh.nl. In verband met de privacywetgeving duurt het 14 dagen voordat de machtiging na plaatsing door de SZH actief wordt. Indien je zelf de machtiging plaatst is deze direct actief.

Meer informatie:

Voor dierhouders met gevlagde dieren kan SZH kosteloos een certificaat opsturen, om op te hangen in kantoor of in een publieksruimte. Interesse? Deze is aan te vragen per mail aan paraplubestand@szh.nl. Vermeld in de mail ook je UBN, naam en adresgegevens zodat we deze kunnen controleren.

Voor overige vragen over het Paraplubestand kun je contact opnemen met Maurice Vaessen – 06 811 108 48