Hollandse kriel

"Het kleurige kipje voor de creatieve fokker, een parmantige kriel met fraaie staart"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie, huisdier en hobby en natuurbeheer
  • Kan gehouden worden in een erf met veel grond, grote tuin en kleine tuin

Status

  • Risico: Kwetsbaar
  • Aantal hennen: 1800
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

De Hollandse kriel is echt een kipje voor de creatieve fokker, met 29 erkende kleurslagen is er van alles mogelijk. Met de officiële erkenning in 1906 werden er vier kleurslagen erkend, de teller staat ondertussen op 29 kleurslagen maar is nog altijd groeiende. De hennen worden regelmatig broeds, wat natuurlijk voor de fokkerij erg aantrekkelijk is. Zelfs in de winter kan men met enige regelmaat een heerlijk eitje verwachten. Daarnaast is de Hollandse kriel een levendig en zeer klein krieltje en zijn makkelijk te houden.

Uiterlijk

De Hollandse krielen zijn sierlijke en parmantige krielen met opvallende fraai gevormde staarten bij de hanen. Ze hebben een opgerichte houding en een enkele kam. De meest voorkomende kleurslagen zijn patrijs, zilverpatrijs en zwart, voor de reguliere fokkerij worden gepelde en gestreepte dieren niet toegestaan. Maar naast de bijna 30 erkende kleurslagen zijn er ook nog meer dan tien voorkomende kleurslagen welke (nog) geen erkende status hebben.

Achtergrond

In 1906 is de Hollandse kriel erkend als hoenderras in Nederland. De precieze oorsprong van deze krielen is echter niet meer te achterhalen. Zo zijn er op een Engels schilderij uit 1856 krielen te zien welke veel gelijkenissen hebben met de Hollandse kriel en komt de naam Hollandse kriel reeds voor in een boek uit 1882, hier gaat het echter alleen om de naam van het ras welke ook gebruikt werd voor zwarte en witte Javakrielen en Nanking krielen.

Uiteindelijk waren het de patrijskleurige krielen, welke in ons land voorkwamen, die de naam Hollandse kriel toegewezen kregen. In 1946 is de Hollandse Krielenfokkers Club opgericht en is ondertussen een van Nederlands grootste speciaal clubs voor het fokken van dieren.

Een specifieke vraag?