Duiven

Duiven in Nederland komen voor in een zeer grote verscheidenheid en deze dieren worden al eeuwenlang door de mens gehouden. De duif werd voor het eerst omstreeks 4500 v. Chr. in Irak gedomesticeerd waar hij  voornamelijk werd gebruikt als offerdier. En zo kreeg de duif bij veel volkeren en in bepaalde religies een symbolische betekenis.

Een andere functie van duiven was de productie van mest. De duiven werden dan gehouden in hoge piramidevormige duiventillen zodat men de mest onderin kon opvangen om over de akkers uit te strooien. Daarnaast heeft de duif vanwege zijn fenomenale oriëntatie vermogen, eeuwenlang een belangrijke rol vervuld als postduif. Zowel de oude Egyptenaren, Grieken als Romeinen lieten al duiven berichten overbrengen en deze functie hebben ze tot in de helft van de vorige eeuw behouden. Ook werden ze als pluimvee gehouden in duiventillen voor het vlees.

Tegenwoordig worden de meeste duiven gehouden als sierduif of vliegduif om aan wedstrijden mee te doen.

Voorburgse schildkropper
Bedreigd

Voorburgse schildkropper

Oud Hollandse tuimelaar
Bedreigd

Oud Hollandse tuimelaar

Oud Hollandse meeuw
Bedreigd

Oud Hollandse meeuw

Oud Hollandse kapucijn
Bedreigd

Oud Hollandse kapucijn

Nonduif
Bedreigd

Nonduif

Nederlandse schoonheidspostduif
Bedreigd

Nederlandse schoonheidspostduif

Nederlandse hoogvlieger
Bedreigd

Nederlandse hoogvlieger

Nederlandse helmduif
Kritiek

Nederlandse helmduif

Hyacintduif
Bedreigd

Hyacintduif

Holle kropper
Bedreigd

Holle kropper

Hollandse kropper
Bedreigd

Hollandse kropper

Hagenaar
Kritiek

Hagenaar

Groninger slenk
Kritiek

Groninger slenk

Gelderse slenk
Bedreigd

Gelderse slenk

Amsterdamse tippler
Kritiek

Amsterdamse tippler

Amsterdamse baardtuimelaar
Bedreigd

Amsterdamse baardtuimelaar