Verzorging en welzijn

Het houden van dieren vraagt tijd en aandacht. We adviseren dan ook een goede voorbereiding voordat een dier wordt aangeschaft. Je inlezen over bijvoorbeeld het gedrag van een dier, de huisvesting en voeding die een dier nodig heeft en ziektes die zich kunnen voordoen, maken uiteindelijk het houden van een dier gemakkelijker en leuker.

Op de website Levende Have komen de thema’s voeding, huisvesting, voortplanting, gedrag en gezondheid per diersoort uitgebreid aan de orde. SZH heeft een eigen visie op dierenwelzijn.

Ook de rasorganisaties besteden op hun website aandacht aan de verzorging die specifiek is voor het dier waarvoor zij zich inzetten. Voorbeelden zijn de pagina ‘varkens houden’ van de Bonte Bentheimervereniging en de pagina ‘verzorging’ op de site van de fokkersclub voor landgeiten.

Langsgaan bij een ervaren houder van het dier wat je zoekt of hebt kan erg inspirerend en leerzaam zijn. De SZH heeft een aantal houders en fokkers in Nederland onderscheiden met een erkenning als fokcentrum, educatief centrum of zeldzaamlekker centrum voor de oud-Nederlandse rassen. Ook hier kun je terecht voor specifieke vragen over verzorging.