Informatie en promotie

Dieren van zeldzame rassen zijn door hun herkenbaarheid en aaibaarheid veelal zeer geschikt voor promotiedoeleinden. Ze geven een meerwaarde aan educatie en informatie over boerderij- en huisdierrassen. De verhalen die ze met zich meedragen, komen tot leven in afbeeldingen of rechtstreeks contact op de (kinder)boerderij of evenementen.

De SZH heeft onderstaande documenten ontwikkeld, waar gratis gebruik van kan worden gemaakt. De documenten dienen als inspiratiebron bij het vergroten van de zichtbaarheid van de zeldzame rassen: