Kennis en informatie

Over de zeldzame huisdierrassen is veel informatie beschikbaar. Boeken beschrijven de geschiedenis of staan vol met mooie afbeeldingen en verhalen over de kenmerken en eigenschappen die deze rassen zo bijzonder maken. Er zijn artikelen geschreven over ras specifieke onderzoeken of over de ervaringen van enthousiaste en inspirerende houders en fokkers.

Online kennisportaal

Veel van de artikelen, maar ook onderzoeksrapporten gerelateerd aan de zeldzame huisdierrassen zijn gratis beschikbaar gesteld binnen het kennisportaal van Groen Kennisnet. Hier kan je bijvoorbeeld zoeken op ‘lakenvelder’ of op ‘begrazing’. Organisaties zoals SZH, CGN en Wageningen Universiteit maar ook magazines zoals de Veeteelt archiveren hier de door hun gepubliceerde artikelen. Het is zeer de moeite waard hier kennis op te doen als het gaat om wat al is verschenen aan informatie over de zeldzame rassen.

Een kennisportaal dat meer gericht is op de natuur is Natuurtijdschriften.nl. Natuurtijdschriften.nl is hét platform met betrouwbare informatie over de Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit. Het platform is een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met dertig partnerorganisaties die samen ruim tachtig tijdschriften uitgeven. Ook hier is eenvoudig met zoekwoorden zoals ‘Drents heideschaap’ door de gratis te downloaden artikelen te neuzen.

Magazines

De meeste rasorganisaties schrijven over hun ras en hun activiteiten in eigen uitgaven. Om deze te ontvangen wordt vaak een lidmaatschap of donateurschap gevraagd.

Voor liefhebbers van boerderij of hobbydieren die graag een magazine in handen hebben is het blad Boerenvee een uitkomst. Boerenvee komt maandelijks uit en hier verschijnen artikelen en nieuws in van allerlei hobbydieren en boerderijdieren, maar zeker ook over de zeldzame rassen.

In het blad Landleven verschijnen ook met regelmaat artikelen over de zeldzame rassen. En als dierhouder is een vakblad zoals Het Schaap ook de moeite om bij te blijven als het gaat om ontwikkelen en ervaringen in de veehouderij of hobbyhouderij. Rasspecifieke informatie wordt vaak verspreid via een periodiek van de rasorganisatie of het stamboek.

Boeken

Uit naam van SZH of uit eigen initiatief van liefhebbers zijn er verschillende boeken geschreven. Een aantal van deze boeken zijn te bestellen via de SZH, dit kan via het contactformulier.

Een Land Vol Vee – Diersoorten en rassen worden geïntroduceerd met mooie verhalen en uiterlijk kenmerken. Tekeningen van Marleen Felius.

Vorstelijk Vee – toont de geschiedenis en belangrijke rol van de rassen in de geschiedenis van Nederland aan de hand van Nederlandse kunstwerken, nu met name in Rijksmuseum en Mauritshuis te bezichtigen.

Onze Nederlandse Huisdieren – met foto’s en korte verhalen van rassen en hun houders.

Nieuwsbrief