logo SZH

Nieuws

Behoud ons levend erfgoud!

Video: http://rtvn.gr/59wX Bijzondere koeienrassen als de Groninger blaarkop dreigen uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen rundveehouders en organisaties als de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH). Koeien als blaarkoppen en lakenvelders dreigen het slachtoffer te worden van nieuwe strengere mestregels. De maatregelen zijn bedoeld om mestoverschotten tegen te gaan. Dwangsom 'Er is... Lees meer

Zeldzame koeienrassen bedreigd door fosfaatwet

WAGENINGEN - Door de extra kosten die boeren moeten maken voor de fosfaatwet dreigen zeldzame koeienrassen uit te sterven, vreest de stichting Zeldzame Huisdierrassen in Wageningen. Boer Adriaan Antonis in Garderen heeft vijf Lakenvelders. Van de melk maakt hij soms wat kaas. Hij houdt van zijn bijzondere koeien. Maar door de fosfaatwet wordt een koe fors duurder. En dat kan niet uit, zegt Adriaan. Hij overweegt... Lees meer

FOSFAATWET ROEIT ZELDZAME NEDERLANDSE VEERASSEN UIT

WAGENINGEN - De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) luidt de alarmbel over het voortbestaan van de bedreigde oude veerassen in Nederland. De begin maart afgekondigde fosfaatregels werken onbedoeld maar niet minder effectief als een ‘uitroei-maatregel.’ Als gevolg van hoge boetes op het in bezit hebben van koeien, worden diverse exemplaren oud-Nederlandse zeldzame runderrassen verkocht of naar het slachthuis... Lees meer

Dag van de SZH en de rasorganisaties

Samenwerken en ervaringen delen is cruciaal voor het behouden en benutten van ons levend erfgoed. Dat was de conclusie van de dag van de SZH men de stamboeken op 26 november 2016. Als grootste knelpunten bij het behoud van de zeldzame rassen werden benoemd: de vergrijzing van houders en dat regelgeving niet op kleinschalige dierhouderij is afgestemd. Daarnaast neemt de subsidie voor het in stand houden van levend... Lees meer

Hagenaar ras van 2017!

Het is zover, het ras van het jaar 2017 is bekend! De Hagenaar is een prachtig oud Nederlands ras, met een adellijk voorkomen. De Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars ontfermt zich over dit zeer zeldzame ras. Sterker nog, dit ras dreigt voorgoed te verdwijnen als er geen duurzaam behoudsplan wordt opgezet. Om die reden heeft Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de Hagenaar uitgeroepen als ras van het jaar... Lees meer

De bonte geit op het podium in 2016

Tijdens de bestuursvergadering de SZH eind 2015 werd unaniem besloten: de Nederlandse bonte geit zou hét zeldzame ras van 2016 worden! Nadat het bestuur van de fokcommissie voor bonte geiten enthousiast reageerde op dit voorstel hebben wij in gezamenlijkheid de volgende activiteiten uitgevoerd om enerzijds de bonte geit onder de aandacht te brengen onder breed publiek en anderzijds om de fokkers van de bonte geiten... Lees meer

Postzegels Nederlandse kippenrassen op de markt

Op 2 januari 2017 verschijnt een nieuwe serie postzegels van PostNL. Op het postzegelvel Nederlandse kippenrassen staan tekeningen en foto’s van tien Nederlandse kippenrassen: het Twents hoen, de Lakenvelder, het Hollands kuifhoen, de Kraaikop, de Nederlandse uilebaard, het Noord-Hollands hoen, de Hollandse kriel, het Fries hoen, de Barnevelder en de Welsumer. Elke kip is afgebeeld in een karakteristieke houding,... Lees meer

Tweede Kamer ontvangt brandbrief over situatie schaapherders

Op 22 november 2016 boden de vier partijen  het Gilde, de Vereniging Gescheperde Schaapkuddes Nederland (VGSN), de Landelijke Werkgroep Professionele Schaaphouders (LWPS) en de LTO-vakgroep schapenhouderij,  een brandbrief aan aan de leden van de tweede kamer, om opnieuw te laten blijken dat de situatie van de traditoneel werkende herders in Nederland nog niet is opgelost. De brandbrief is hieronder te lezen. De... Lees meer

Duurzame toekomst voor geitenrassen

Hoe kun je de geitenfokkerij organiseren, rekening houdend met de kleine populaties en de belangen van zowel hobbymatige als professionele geitenhouders? Dat was het thema tijdens een symposium ter ere van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) . Hoe zou je de fokkerij op een goede manier kunnen organiseren? Hoe goed om te gaan met verschillende belangen? Een mogelijkheid is om... Lees meer

Workshop ‘slachten en verwerken van gevogelte’ vraagt om vervolg

Slowfood Nederland en Stichting Zeldzame Huisdierrassen sloten handen ineen na een aantal zorgelijke signalen vanuit zowel poeliers als kleindierhouders waaruit blijkt dat de huidige vermarkting van (zeldzame) hoenderrassen onder grote druk staat en haast onmogelijk wordt gemaakt door onder andere niet passende wet en regelgeving. Op 10 oktober organiseerden zij samen een workshop 'slachten en verwerken van gevogelte'... Lees meer

Staatssecretaris belooft steun na verschijnen Alterra rapport schaapherders

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra onderzoek gedaan naar de traditioneel werkende schaapherders, en de financiële positie waarin de herders verkeren. Onderzoeker Raymond Schrijver constateert een structureel tekort aan jaarsalaris tot maar liefst 30.000 euro per herder en wijdt dit vooral aan het falen van de markt, met name als het gaat om het financieel belonen van maatschappelijke... Lees meer

SZH viert 40 jarig jubileum!

Een gedenkwaardige datum is het voor de SZH: 26 februari 1976. Op deze dag werd de SZH opgericht. Het is alweer 40 jaar geleden dat Anneke Clason en Sytze Bottema hoorden dat hengst Baldewijn, de laatste hengst met Groninger bloed, dreigde naar het slachthuis te gaan. De oprichters van de SZH hebben het dier toen gered, en konden Baldewijn plaatsen op landgoed Nienoord, wat later ook als één van de eerste fokcentra... Lees meer

Slow Food Den Haag organiseert Benefietdiner voor schaapherders

Twee Haagse en razend enthousiaste Slow Food profs sloegen de handen ineen voor het kersverse Steunfonds Schaapsherders. Een steunfonds voor alle herders, opgezet door het Gilde van Traditionele Schaapherders, en mede ondersteund door Slow Food en de SZH. Doel van het fonds is een financieel vangnet vormen voor het voortbestaan van alle schaapherders. De traditionele schaapherders hebben het moeilijk. Het beeld van de... Lees meer

Stress van de Herder, in film en debat

'In het Drents-Friese Wold lopen tientallen dieren rond die de beheerders inzetten bij het begrazen van natuurterreinen. Het Drents heideschaap vreet takjes van struikheide en houdt deze struiken kort. Ook eten ze gras en jonge boompjes. Over de heide van het Doldersummer- en Wapserveld graast een kudde onder leiding van schaapherder Catrinus Homan. Hij stuurt de schapen naar die plekken waar de schapen het meest nodig... Lees meer

Zeldzaam Huisdier nummer 3 (2015) online beschikbaar

In februari is Zeldzaam Huisdier nummer 1 (2016) aan de begunstigers van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen verstuurd met ook nu weer veel interessante wetenswaardigheden over de zeldzame rassen. De inhoud van nummer 3 uit 2015 is nu online beschikbaar. In het derde nummer van Zeldzaam Huisdier van 2015 vindt u naast informatie over nationale en regionale activiteiten van de SZH artikelen over: ·        ... Lees meer

Promotie Marleen Felius: “Doorfokken met beperkt aantal rassen bedreigt waardevolle runderrassen”

Op 18 februari promoveerde Marleen Felius aan de Universiteit van Utrecht op een omvangrijk en rijk geïllustreerd proefschrift. Op verschillende manieren heeft zij meer dan vijftien honderd runderrassen geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie concludeert zij dat het rund nog steeds een behoorlijk grote diversiteit heeft. Het grootste gevaar zit in het lukraak inkruisen van modern Westers vee in Afrikaanse... Lees meer

Audit Stichting Zeldzame Huisdierrassen toont onmisbare rol van stichting

Begin 2015 kondigde het ministerie van EZ een audit aan voor de activiteiten van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Doel van deze audit (uitgevoerd door bureau Bartels) was om de activiteiten van de SZH, waar de stichting overheidssubsidie voor ontvangt, tegen het licht te houden. Op basis van de evaluatie zou een besluit genomen worden over de financiering vanaf 2016 en verder. Op 4 februari jl is het... Lees meer

Nederlandse bonte geit, zeldzaam ras van 2016!

Het bestuur van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de Nederlandse bonte geit officieel gekozen als zeldzaam ras van het jaar voor 2016. Elk jaar kiest de SZH één van de inmiddels ruim 70 verschillende zeldzaam geworden landbouwhuisdierrassen als ras van het jaar. Dit ras wordt dan  extra onder de aandacht gebracht. De keuze voor de Bonte geit heeft een aantal redenen. Kwetsbaar In de laatste acht... Lees meer

ZeldzaamHuisdier nummer 2 (2015) online beschikbaar

In november is 'ZeldzaamHuisdier' nummer 4 (2015) aan de donateurs van Stichting Zeldzame Huisdierrassen verstuurd met ook nu weer veel interessante wetenswaardigheden over de zeldzame rassen. De inhoud van nummer 1 en 2 uit 2015 zijn nu online beschikbaar. In het tweede nummer van Zeldzaam Huisdier van 2015 vindt u naast informatie over nationale en regionale activiteiten van de SZH artikelen over: Vier kuddes... Lees meer

ZeldzaamHuisdier nummer 1 (2015) online beschikbaar

In november is 'ZeldzaamHuisdier' nummer 4 (2015) aan de donateurs van Stichting Zeldzame Huisdierrassen verstuurd met ook nu weer veel interessante wetenswaardigheden over de zeldzame rassen. De inhoud van nummer 1 en 2 uit 2015 zijn nu online beschikbaar. In het eerste nummer van Zeldzaam Huisdier van 2015 vindt u naast informatie over nationale en regionale activiteiten van de SZH artikelen over: De SZH in... Lees meer

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2017 Communicatiebureau de Lynx
×