logo SZH

Nieuws

Tientallen polderpanda’s gered, maar crowdfundcampagne PolderPanda.nl gaat door!

Met dank aan de 596 donateurs die tot nu toe aan deze actie hebben bijgedragen, is de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) erin geslaagd om maar liefst 127 Groninger Blaarkoppen te redden. Voor deze zeldzame koeien met de bijnaam ‘polderpanda’ is in samenwerking met melkveehouders een nieuw onderkomen gevonden. Het gaat om twee kuddes Blaarkoppen (41 en 86 exemplaren) die wegens het fosfaatreductieplan en de... Lees meer

Oproep aan melkveehouders met zeldzame rassen: meldt uw knelgeval bij SZH!

OPROEP: Melkveebedrijven met zeldzame Nederlandse rundveerassen die door de fosfaatreductie regeling 2017 GVE's moeten inleveren waardoor hun bedrijfsvoering moeizamer of zelfs onmogelijk dreigt te worden worden gevraagd zich bij SZH te melden. Het ministerie van Economische Zaken heeft gevraagd om op korte termijn deze knelgevallen aan hen door te geven. Voor inlichtingen hierover kunt u bellen met Geert Boink,... Lees meer

Levend erfgoed grotendeels gered – SZH zet Crowdfundactie PolderPanda voort

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is blij met het bereikte resultaat uit het overleg met Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) nu hij bereid is om zeldzame Nederlandse koeien te ontzien in de fosfaatregelgeving voor 2017. Vooral de extra ruimte voor melkvee van zeldzame runderrassen biedt perspectief. Vanmiddag heeft Staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij na overleg met... Lees meer

Polderpanda.nl redt 25 zeldzame Groninger Blaarkoppen

Met financiële steun van ruim 400 donateurs heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) 25 Groninger Blaarkoppen kunnen redden. In plaats van te worden afgevoerd naar de slacht, zullen de 17 Blaarkop-kalveren en 8 pinken nog deze week de weide op gaan. Deze koeien worden straks als melkvee gehouden. De SZH-crowdfundcampagne polderpanda.nl leverde binnen twee dagen al ruim tienduizend euro op, voldoende om in ieder... Lees meer

Erkenning van Westlandse kudde als fokcentrum voor Grootheideschapen

Je kon het duidelijk horen: het is lente, we gaan naar de wei. De Westlandse kudde Grootheideschapen trok zo dwars door vanaf hun winterverblijf naar de weide. Met veel bekijks. Op het Wilhelminaplein vertelde herder Pieter Dekker hoe dit zeldzame ras de natuurgebieden van het Westland begraast. Pieter Dekker draagt met zijn activiteiten bij aan het in stand houden van een zeldzaam schapen ras. Als waardering... Lees meer

PolderPanda-actie van start

De actie PolderPanda is van start gegaan. Door de nieuwe fosfaatregelgeving is het voor sommige boeren niet meer op te brengen om deze zeldzame Nederlandse koeien te houden. Zij trekken dit financieel gezien domweg niet. Als gevolg daarvan roept De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) boeren en houders van zeldzame koeiensoorten op om geen dieren af te voeren naar het slachthuis. Afgelopen week en ook deze week zijn... Lees meer

Noodoproep stichting zeldzame huisdierrassen: Tientallen bedreigde koeien al geslacht

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) roept boeren en houders van zeldzame koeiensoorten op om geen dieren af te voeren naar het slachthuis. Afgelopen week en ook deze week zijn er al zeldzame Lakenvelders, Brandroden, Blaarkoppen en andere bedreigde runderrassen geslacht als gevolg van de nieuwe fosfaatregelgeving en de stoppersregeling voor melkveehouders. Dit ‘opruimen’ van Nederlands levend erfgoed moet per... Lees meer

Groninger paard viert jubileum op Landgoed Nienoord

LEEK – Zaterdag 8 april a.s. viert Stamboekvereniging het Groninger Paard haar 35-jarig bestaan tijdens de Dag van het Groninger paard op landgoed Nienoord. Het landgoed en het Groninger paard hebben een lange historie samen. Naast een veelzijdig programma, waarin kennis gemaakt kan worden met dit zeldzame paardenras, is er een strodorp op het terrein met activiteiten voor jong en oud. Historie De... Lees meer

Levend erfgoed al naar het slachthuis

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is verontrust over het uitblijven van een uitzonderingspositie in de fosfaatregels voor bedreigde soorten oud-Nederlandse koeien. ‘Het is vijf over twaalf.’ Zegt SZH-voorzitter Geert Boink omdat tientallen koeien en kalfjes afgevoerd dreigen te worden naar het slachthuis om aan boetes te ontkomen. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) kondigde vanmiddag aan dat hij binnen... Lees meer

Behoud ons levend erfgoud!

Video: http://rtvn.gr/59wX Bijzondere koeienrassen als de Groninger blaarkop dreigen uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen rundveehouders en organisaties als de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH). Koeien als blaarkoppen en lakenvelders dreigen het slachtoffer te worden van nieuwe strengere mestregels. De maatregelen zijn bedoeld om mestoverschotten tegen te gaan. Dwangsom 'Er is... Lees meer

Zeldzame koeienrassen bedreigd door fosfaatwet

WAGENINGEN - Door de extra kosten die boeren moeten maken voor de fosfaatwet dreigen zeldzame koeienrassen uit te sterven, vreest de stichting Zeldzame Huisdierrassen in Wageningen. Boer Adriaan Antonis in Garderen heeft vijf Lakenvelders. Van de melk maakt hij soms wat kaas. Hij houdt van zijn bijzondere koeien. Maar door de fosfaatwet wordt een koe fors duurder. En dat kan niet uit, zegt Adriaan. Hij overweegt... Lees meer

FOSFAATWET ROEIT ZELDZAME NEDERLANDSE VEERASSEN UIT

WAGENINGEN - De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) luidt de alarmbel over het voortbestaan van de bedreigde oude veerassen in Nederland. De begin maart afgekondigde fosfaatregels werken onbedoeld maar niet minder effectief als een ‘uitroei-maatregel.’ Als gevolg van hoge boetes op het in bezit hebben van koeien, worden diverse exemplaren oud-Nederlandse zeldzame runderrassen verkocht of naar het slachthuis... Lees meer

Dag van de SZH en de rasorganisaties

Samenwerken en ervaringen delen is cruciaal voor het behouden en benutten van ons levend erfgoed. Dat was de conclusie van de dag van de SZH men de stamboeken op 26 november 2016. Als grootste knelpunten bij het behoud van de zeldzame rassen werden benoemd: de vergrijzing van houders en dat regelgeving niet op kleinschalige dierhouderij is afgestemd. Daarnaast neemt de subsidie voor het in stand houden van levend... Lees meer

Hagenaar ras van 2017!

Het is zover, het ras van het jaar 2017 is bekend! De Hagenaar is een prachtig oud Nederlands ras, met een adellijk voorkomen. De Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars ontfermt zich over dit zeer zeldzame ras. Sterker nog, dit ras dreigt voorgoed te verdwijnen als er geen duurzaam behoudsplan wordt opgezet. Om die reden heeft Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de Hagenaar uitgeroepen als ras van het jaar... Lees meer

De bonte geit op het podium in 2016

Tijdens de bestuursvergadering de SZH eind 2015 werd unaniem besloten: de Nederlandse bonte geit zou hét zeldzame ras van 2016 worden! Nadat het bestuur van de fokcommissie voor bonte geiten enthousiast reageerde op dit voorstel hebben wij in gezamenlijkheid de volgende activiteiten uitgevoerd om enerzijds de bonte geit onder de aandacht te brengen onder breed publiek en anderzijds om de fokkers van de bonte geiten... Lees meer

Postzegels Nederlandse kippenrassen op de markt

Op 2 januari 2017 verschijnt een nieuwe serie postzegels van PostNL. Op het postzegelvel Nederlandse kippenrassen staan tekeningen en foto’s van tien Nederlandse kippenrassen: het Twents hoen, de Lakenvelder, het Hollands kuifhoen, de Kraaikop, de Nederlandse uilebaard, het Noord-Hollands hoen, de Hollandse kriel, het Fries hoen, de Barnevelder en de Welsumer. Elke kip is afgebeeld in een karakteristieke houding,... Lees meer

Tweede Kamer ontvangt brandbrief over situatie schaapherders

Op 22 november 2016 boden de vier partijen  het Gilde, de Vereniging Gescheperde Schaapkuddes Nederland (VGSN), de Landelijke Werkgroep Professionele Schaaphouders (LWPS) en de LTO-vakgroep schapenhouderij,  een brandbrief aan aan de leden van de tweede kamer, om opnieuw te laten blijken dat de situatie van de traditoneel werkende herders in Nederland nog niet is opgelost. De brandbrief is hieronder te lezen. De... Lees meer

Duurzame toekomst voor geitenrassen

Hoe kun je de geitenfokkerij organiseren, rekening houdend met de kleine populaties en de belangen van zowel hobbymatige als professionele geitenhouders? Dat was het thema tijdens een symposium ter ere van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) . Hoe zou je de fokkerij op een goede manier kunnen organiseren? Hoe goed om te gaan met verschillende belangen? Een mogelijkheid is om... Lees meer

Workshop ‘slachten en verwerken van gevogelte’ vraagt om vervolg

Slowfood Nederland en Stichting Zeldzame Huisdierrassen sloten handen ineen na een aantal zorgelijke signalen vanuit zowel poeliers als kleindierhouders waaruit blijkt dat de huidige vermarkting van (zeldzame) hoenderrassen onder grote druk staat en haast onmogelijk wordt gemaakt door onder andere niet passende wet en regelgeving. Op 10 oktober organiseerden zij samen een workshop 'slachten en verwerken van gevogelte'... Lees meer

Staatssecretaris belooft steun na verschijnen Alterra rapport schaapherders

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra onderzoek gedaan naar de traditioneel werkende schaapherders, en de financiële positie waarin de herders verkeren. Onderzoeker Raymond Schrijver constateert een structureel tekort aan jaarsalaris tot maar liefst 30.000 euro per herder en wijdt dit vooral aan het falen van de markt, met name als het gaat om het financieel belonen van maatschappelijke... Lees meer

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2017 Communicatiebureau de Lynx
×