logo SZH

Nieuws

Bijeenkomst Begrazing met landgeiten

Wij nodigen u uit om op donderdagmiddag 21 november 2019 deel te nemen aan de bijeenkomst over het gebruik van Nederlandse landgeiten bij begrazing. Deze middag wordt georganiseerd door de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). lees meer... Lees meer

Vacature stage/onderzoek Bonte Bentheimer registratie

SZH heeft een stage of afstudeer mogelijkheid voor studenten die geïnteresseerd zijn in zowel fokkerij als communicatie en willen bijdragen aan het behoud van de oude rassen. De opdracht richt zich op het optimaliseren van het stamboekbeheer van één van de zeldzame varkensrassen 'De Bonte Bentheimer'. Doel van de opdracht is het opzetten van en invulling geven aan een degelijke,... Lees meer

Aankondiging inspiratiedag ‘ondernemen met erfgoedrassen en gewassen’

Op 9 oktober vindt op Landgoed Hindersteyn de themadag 'Ondernemen met Nederlandse erfgoedrassen en gewassen’ plaats. Op deze dag geven ondernemers met oude rassen en gewassen inspirerende voorbeelden en presentaties over kansen in het verwaarden hiervan en over de samenwerking in de keten. De oorspronkelijke erfgoedrassen en gewassen hebben de basis gelegd voor alle voedselbronnen waar we nu gebruik van maken. Een... Lees meer

Kwetsbaarheid en promotie van rassen centrale thema’s op Zeldzame Rassen Overleg

Bestuursleden van alle rasorganisaties van de Nederlandse oorspronkelijke dierrassen waren op 23 maart 2019 uitgenodigd door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) voor gezamenlijk overleg. De ruim 40 aanwezigen kregen informatie over de activiteiten van SZH, waaronder de inventarisatie van indicatoren voor het monitoren van de kwetsbaarheid van rassen, uitgevoerd voor SZH en CGN. In het Zeldzame Rassen Overleg,... Lees meer

Kraaikop ras van 2019

Het ras van het jaar 2019: De Kraaikop, de kip van adel zonder kuif Dit jaar heeft de SZH besloten de Kraaikop, een van de herenhoeders,  uit te roepen tot het ras van het jaar  2019. Daarbij spelen de status kritiek van het ras, het enthousiasme van de speciaalclub en het passen in het project rond Gelderse rassen een rol.  Inmiddels is de  status van het ras met nog maar 100 kraaikoppen en ongeveer 30... Lees meer

Nieuwe Europese fokkerijregelgeving voor ras-specifieke fokprogramma’s

Per 1 november 2018 treedt de nieuwe Europese fokkerijverordening in werking ter vervanging van de huidige zoötechnische richtlijnen. Deze verordening reglementeert de fokkerij van runderen, buffels, schapen, geiten, varkens, paarden en ezels in Europa. Stamboeken en fokkerijorganisaties moeten per 1 november 2018 hieraan voldoen. De verordening reglementeert onder andere de erkenning van stamboekverenigingen en... Lees meer

Uitnodiging voor de SZH Vriendendag 2018!

Thema Vriendendag SZH 2018: Proef en beleef  “Het Friese landschap” Zaterdag 27 Oktober is de 1e Editie van Levend Erfgoed Fair 2018. Deze dag staat in het teken van de Friese boerderijdieren, gewassen en fruit. Het belooft een geweldig feestje te worden voor jong en oud. Op deze dag zetten schatbewaarders uit Friesland en omstreken hun beste beentje voor. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar! Parkeren is... Lees meer

Tweede Kamer kiest voor ondersteuning van de oer-Nederlandse rundveerassen in het fosfaatdebat

Op 6 juni 2017 heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen met het aanbieden van de Brandrode Brandbrief aan de leden van de commissie van Landbouw en Visserij de aandacht en ondersteuning van de Kamer gevraagd bij het in stand houden van de bedreigde Nederlandse zeldzame koeien-, schapen-, geiten-, paarden-, varkens-, kippen-, ganzen-, duiven-, eenden-, bijen- en hondenrassen. Kortom ons levend agrarisch erfgoed. Een van... Lees meer

Oer-Nederlandse dubbeldoel koeien worden geofferd op het altaar van de fosfaat derogatie

PERSBERICHT  STICHTING ZELDZAME HUISDIERRASSEN (SZH) 24 juni 2018 De oer-Nederlandse Blaarkoppen, Fries Hollandse, Fries Roodbonte, Brandrode en Lakenvelder koeien die gemolken worden en functioneren als echte dubbeldoel koeien (d.w.z. dat ze zowel vlees als melk produceren) zullen binnenkort in aantallen zijn gehalveerd als gevolg van het beleid van onze overheid. Begin 2016 waren er nog ongeveer nog 5000... Lees meer

Levend Erfgoed Loont van start

SZH is gestart met een project om het duurzaam economisch perspectief te vergroten met het houden van lokale rassen. Ben je ondernemer uit Gelderland, zie je kansen en wil je vooruit? Doe dan mee met het programma Levend Erfgoed Loont. Dit kun je doen Levend Erfgoed Loont bestaat uit verschillende onderdelen waar je als ondernemer aan kunt deelnemen of gebruik van kunt maken: Best practices Yes, we can. Diverse... Lees meer

Hagenaar artikelen online

In 2017 stond het Amsterdamse zeer zeldzame duivenras De Hagenaar centraal als ras van het jaar. In haar kwartaalblad Zeldzaam Huisdier publiceerde de SZH een serie bijzondere artikelen over de geschiedenis, de fokkerij, de schatbewaarders en over de toekomst van dit ras. De eerste drie artikelen zijn nu ook digitaal beschikbaar: Ras van het jaar: De Hagenaar Hagenaar, ooit Amsterdams hoogste vlieger  Duiven... Lees meer

Inspiratiediner ‘rassen die blijven passen in natuurinclusieve landbouw’

Ruim 40 deelnemers schoven aan tafel op 19 april om te debatteren over de kansen van de verschillende runderrassen in de natuur-inclusieve veehouderij. De organisatie lag in handen van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). We waren te gast op biologische boerderij Veld en Beek. Jan Wieringa, zelf lid van de NZV én tevens houder van de zeldzame rassen en nauw... Lees meer

Minister redt grootste deel zeldzame koeien, behalve het melkvee

Oer-Nederlandse melkveerassen dreigen uit te sterven Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is verheugd over de redding van het grootste deel van de zeldzame koeien in Nederland. Met de vrijstelling op de fosfaatwetgeving van de zoogveesector, de koeien die alleen voor vlees worden gehouden, is 70 procent van alle zeldzame Nederlandse runderen gered. Deze groep telt zo’n 10.000 koeien. Maar voor de 3000 zeldzame... Lees meer

Fosfaatrechten doodsteek voor Nederlandse zoogveesector

‘Nieuwe mestwetgeving onrechtvaardig en onrechtmatig’   Nijkerk – Vrijwel de complete Nederlandse zoogveesector start een juridische strijd tegen de Staat wegens ‘onterechte en onrechtmatige fosfaatwetgeving.’ De eerste processen/bezwaarschriften gaan deze week de deur uit vanuit in agrarisch recht gespecialiseerde advocatenkantoren. De zoog- en weidekoeienhouders hebben onvoldoende vertrouwen in een... Lees meer

Petitie red de zeldzame koeienrassen gestart

Milieudefensie Leiden, Erfgoed Leiden e.o., SlowFood Groene Hart, Vereniging Lakenvelder Runderen, De Groene Klaver, VANAde, Boeren en Buren Leiden, Natuur en Milieufederatie Zuid Holland, Blaarkop-studieclub Utrecht e.o. zijn de petitie 'red de zeldzame koeienrassen gestart. Ook SZH ondersteunt dit initiatief en heeft ondertekend. Aanleiding van het starten van de petitie zijn nog steeds de fosfaatrechten die vanaf... Lees meer

Mestoverschot alsnog doodsteek voor zeldzame koeien

Nederland dreigt alsnog zijn zeldzame koeien te verliezen als gevolg van het mestoverschot. Het is Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) niet gelukt om de vrijstelling die ex-staatssecretaris Martijn van Dam verstrekte, voortgezet te krijgen. De vanaf 1 januari 2018 ingaande fosfaatwetgeving laat volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geen ruimte voor die vrijstelling. SZH-voorzitter... Lees meer

Groninger paard SZH Ras van 2018

In de afgelopen novembervergadering heeft het bestuur van SZH  het Groninger paard als ras van het jaar 2018 gekozen. Dit ras heeft al bij het begin bij de oprichting van SZH in 1976 een belangrijke rol gespeeld. Bekend is het verhaal van de Groninger hengst Baldewijn die mede door SZH gered werd van de slager zodat hij ingezet kon worden voor de fokkerij van het Groninger paardenras. Zo werd hij de stamvader van... Lees meer

Paraplubestand nu ook voor de zeldzame Nederlandse geitenrassen

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid de opdracht gekregen om het zogenaamde Paraplubestand in te richten om op deze manier dieren van zeldzame Nederlandse huisdierrassen in het I&R (Identificatie & Registratie) te kunnen vlaggen zodat zij herkenbaar zijn in het I&R. Bij een uitbraak van een besmettelijke veeziekte wordt namelijk door de... Lees meer

SAVE netwerk constateert: Eetbaar erfgoed onvoldoende gewaarborgd in Europees GLB

Er bestaan grote verschillen tussen nationale overheden op welke manier het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) wordt geïmplementeerd. Bescherming van (ondernemers met) levend erfgoed krijgt in veel landen te weinig aandacht. Jaarlijks komen de diverse Europese erfgoedorganisaties aangesloten bij het SAVE netwerk bijeen voor kennisuitwisseling, en dit jaar stond het toekomstig  GLB ter discussie. Safeguard for... Lees meer

SZH luidt noodklok in Den Haag

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) start vanmiddag (dinsdag 6 juni 2017) een crowdfundcampagne om aandacht te vragen voor de bedreigde status van de Nederlandse ‘Polderpanda’s.’ Aandacht voor Het op te halen geld uit deze campagne www.Polderpanda.nl wordt ingezet om alle Nederlandse bedreigde landbouwhuisdieren een betere toekomst te geven. SZH levert vandaag om 13.30 uur een Brandrode Brandbrief af bij de... Lees meer

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×