logo SZH

Nieuws

Hagenaar ras van 2017!

Het is zover, het ras van het jaar 2017 is bekend! De Hagenaar is een prachtig oud Nederlands ras, met een adellijk voorkomen. De Fokkersvereniging van Nederlandse Tuimelaars ontfermt zich over dit zeer zeldzame ras. Sterker nog, dit ras dreigt voorgoed te verdwijnen als er geen duurzaam behoudsplan wordt opgezet. Om die reden heeft Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de Hagenaar uitgeroepen als ras van het jaar... Lees meer

De bonte geit op het podium in 2016

Tijdens de bestuursvergadering de SZH eind 2015 werd unaniem besloten: de Nederlandse bonte geit zou hét zeldzame ras van 2016 worden! Nadat het bestuur van de fokcommissie voor bonte geiten enthousiast reageerde op dit voorstel hebben wij in gezamenlijkheid de volgende activiteiten uitgevoerd om enerzijds de bonte geit onder de aandacht te brengen onder breed publiek en anderzijds om de fokkers van de bonte geiten... Lees meer

Postzegels Nederlandse kippenrassen op de markt

Op 2 januari 2017 verschijnt een nieuwe serie postzegels van PostNL. Op het postzegelvel Nederlandse kippenrassen staan tekeningen en foto’s van tien Nederlandse kippenrassen: het Twents hoen, de Lakenvelder, het Hollands kuifhoen, de Kraaikop, de Nederlandse uilebaard, het Noord-Hollands hoen, de Hollandse kriel, het Fries hoen, de Barnevelder en de Welsumer. Elke kip is afgebeeld in een karakteristieke houding,... Lees meer

Tweede Kamer ontvangt brandbrief over situatie schaapherders

Op 22 november 2016 boden de vier partijen  het Gilde, de Vereniging Gescheperde Schaapkuddes Nederland (VGSN), de Landelijke Werkgroep Professionele Schaaphouders (LWPS) en de LTO-vakgroep schapenhouderij,  een brandbrief aan aan de leden van de tweede kamer, om opnieuw te laten blijken dat de situatie van de traditoneel werkende herders in Nederland nog niet is opgelost. De brandbrief is hieronder te lezen. De... Lees meer

Duurzame toekomst voor geitenrassen

Hoe kun je de geitenfokkerij organiseren, rekening houdend met de kleine populaties en de belangen van zowel hobbymatige als professionele geitenhouders? Dat was het thema tijdens een symposium ter ere van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) . Hoe zou je de fokkerij op een goede manier kunnen organiseren? Hoe goed om te gaan met verschillende belangen? Een mogelijkheid is om... Lees meer

Workshop ‘slachten en verwerken van gevogelte’ vraagt om vervolg

Slowfood Nederland en Stichting Zeldzame Huisdierrassen sloten handen ineen na een aantal zorgelijke signalen vanuit zowel poeliers als kleindierhouders waaruit blijkt dat de huidige vermarkting van (zeldzame) hoenderrassen onder grote druk staat en haast onmogelijk wordt gemaakt door onder andere niet passende wet en regelgeving. Op 10 oktober organiseerden zij samen een workshop 'slachten en verwerken van gevogelte'... Lees meer

Staatssecretaris belooft steun na verschijnen Alterra rapport schaapherders

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra onderzoek gedaan naar de traditioneel werkende schaapherders, en de financiële positie waarin de herders verkeren. Onderzoeker Raymond Schrijver constateert een structureel tekort aan jaarsalaris tot maar liefst 30.000 euro per herder en wijdt dit vooral aan het falen van de markt, met name als het gaat om het financieel belonen van maatschappelijke... Lees meer

SZH viert 40 jarig jubileum!

Een gedenkwaardige datum is het voor de SZH: 26 februari 1976. Op deze dag werd de SZH opgericht. Het is alweer 40 jaar geleden dat Anneke Clason en Sytze Bottema hoorden dat hengst Baldewijn, de laatste hengst met Groninger bloed, dreigde naar het slachthuis te gaan. De oprichters van de SZH hebben het dier toen gered, en konden Baldewijn plaatsen op landgoed Nienoord, wat later ook als één van de eerste fokcentra... Lees meer

Slow Food Den Haag organiseert Benefietdiner voor schaapherders

Twee Haagse en razend enthousiaste Slow Food profs sloegen de handen ineen voor het kersverse Steunfonds Schaapsherders. Een steunfonds voor alle herders, opgezet door het Gilde van Traditionele Schaapherders, en mede ondersteund door Slow Food en de SZH. Doel van het fonds is een financieel vangnet vormen voor het voortbestaan van alle schaapherders. De traditionele schaapherders hebben het moeilijk. Het beeld van de... Lees meer

Stress van de Herder, in film en debat

'In het Drents-Friese Wold lopen tientallen dieren rond die de beheerders inzetten bij het begrazen van natuurterreinen. Het Drents heideschaap vreet takjes van struikheide en houdt deze struiken kort. Ook eten ze gras en jonge boompjes. Over de heide van het Doldersummer- en Wapserveld graast een kudde onder leiding van schaapherder Catrinus Homan. Hij stuurt de schapen naar die plekken waar de schapen het meest nodig... Lees meer

Zeldzaam Huisdier nummer 3 (2015) online beschikbaar

In februari is Zeldzaam Huisdier nummer 1 (2016) aan de begunstigers van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen verstuurd met ook nu weer veel interessante wetenswaardigheden over de zeldzame rassen. De inhoud van nummer 3 uit 2015 is nu online beschikbaar. In het derde nummer van Zeldzaam Huisdier van 2015 vindt u naast informatie over nationale en regionale activiteiten van de SZH artikelen over: ·        ... Lees meer

Promotie Marleen Felius: “Doorfokken met beperkt aantal rassen bedreigt waardevolle runderrassen”

Op 18 februari promoveerde Marleen Felius aan de Universiteit van Utrecht op een omvangrijk en rijk geïllustreerd proefschrift. Op verschillende manieren heeft zij meer dan vijftien honderd runderrassen geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie concludeert zij dat het rund nog steeds een behoorlijk grote diversiteit heeft. Het grootste gevaar zit in het lukraak inkruisen van modern Westers vee in Afrikaanse... Lees meer

Audit Stichting Zeldzame Huisdierrassen toont onmisbare rol van stichting

Begin 2015 kondigde het ministerie van EZ een audit aan voor de activiteiten van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Doel van deze audit (uitgevoerd door bureau Bartels) was om de activiteiten van de SZH, waar de stichting overheidssubsidie voor ontvangt, tegen het licht te houden. Op basis van de evaluatie zou een besluit genomen worden over de financiering vanaf 2016 en verder. Op 4 februari jl is het... Lees meer

Nederlandse bonte geit, zeldzaam ras van 2016!

Het bestuur van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de Nederlandse bonte geit officieel gekozen als zeldzaam ras van het jaar voor 2016. Elk jaar kiest de SZH één van de inmiddels ruim 70 verschillende zeldzaam geworden landbouwhuisdierrassen als ras van het jaar. Dit ras wordt dan  extra onder de aandacht gebracht. De keuze voor de Bonte geit heeft een aantal redenen. Kwetsbaar In de laatste acht... Lees meer

ZeldzaamHuisdier nummer 2 (2015) online beschikbaar

In november is 'ZeldzaamHuisdier' nummer 4 (2015) aan de donateurs van Stichting Zeldzame Huisdierrassen verstuurd met ook nu weer veel interessante wetenswaardigheden over de zeldzame rassen. De inhoud van nummer 1 en 2 uit 2015 zijn nu online beschikbaar. In het tweede nummer van Zeldzaam Huisdier van 2015 vindt u naast informatie over nationale en regionale activiteiten van de SZH artikelen over: Vier kuddes... Lees meer

ZeldzaamHuisdier nummer 1 (2015) online beschikbaar

In november is 'ZeldzaamHuisdier' nummer 4 (2015) aan de donateurs van Stichting Zeldzame Huisdierrassen verstuurd met ook nu weer veel interessante wetenswaardigheden over de zeldzame rassen. De inhoud van nummer 1 en 2 uit 2015 zijn nu online beschikbaar. In het eerste nummer van Zeldzaam Huisdier van 2015 vindt u naast informatie over nationale en regionale activiteiten van de SZH artikelen over: De SZH in... Lees meer

Nederlands Landvarken biggen geboren met gebruik sperma uit genenbank

Eind oktober is de eerste toom Nederlands Landvarken biggen, verwekt met diepvries sperma van de genenbank, geboren bij Kijk- Speelboerderij & Varkensmuseum ’t Rundal. Het Nederlands Landvarken is decennia zeer succesvol geweest in de commerciële varkenshouderij. Echter, het raszuivere Nederlands Landvarken is afgelopen jaren een zeldzaam ras geworden. Er staat geen enkele raszuivere beer meer op een KI station... Lees meer

Leerboeken voor fokken konijnen en hoenders

Waarom nemen kippen een stofbad, hoe bepaal je het geslacht van een konijn, hoe kies je een geschikt ras? Deze en talloze andere vragen komen aan de orde in twee leerboeken voor de startende (hobby)fokker van konijnen en hoenders. De leerboeken zijn uitgegeven door de organisatie Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). De boeken zijn identiek opgebouwd, met hoofdstukken als Dierenwelzijn, Voeding en verzorging, Fokken,... Lees meer

Steunactie ‘Herders in nood’ van start

Traditioneel werkende herders in Nederland verkeren in ernstige financiële nood. Oorzaken zijn jarenlange bezuinigingen op natuurbegrazing en ‘marktwerking op de hei.’ Juist ervaren herders met kuddes zeldzame Nederlandse schapen verliezen door openbare aanbestedingen hun terrein. Minstens vier traditioneel werkende herdersgezinnen staan met kudde en al aan de rand van de afgrond. Zij hebben dringend steun... Lees meer

Ontdek het levend erfgoed

Dankzij steun van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft Stichting Zeldzame Huisdierrassen in afgelopen twee jaar het project 'ontdek het levend erfgoed' kunnen uitrollen. In het kader van dit project zijn diverse informatie en educatiematerialen ontwikkeld om de zeldzame rassen dichterbij het brede publiek te kunnen brengen. De eerste activiteit binnen dit project was een publieksactie in de zomer van vorig jaar. Toen... Lees meer

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2017 Communicatiebureau de Lynx
×