Artikelen

120 artikelen
Dierenwelzijn in beeld bij rasorganisaties
Nieuws

Dierenwelzijn in beeld bij rasorganisaties

Met het amendement op de Wet Dieren dat dit jaar door de minister van LNV ingevuld gaat worden, zal een hogere standaard van dierenwelzijn worden verlangd van dierhouders. Dit betekent…

Lees verder
De wolf bedreigt bedreigde rassen
Artikelen

De wolf bedreigt bedreigde rassen

Nederland is een diersoort rijker; de eerste wolf vestigde zich in 2018 op de Noord-Veluwe en het aantal gesignaleerde wolven groeit sinds die tijd. De wolf kent haar intrede en daar…

Lees verder
Beleidsevaluatie constateert noodzaak voor meerjarenstrategie
Nieuws

Beleidsevaluatie constateert noodzaak voor meerjarenstrategie

De Nederlandse overheid heeft zich aan een aantal verdragen gecommitteerd om enerzijds de genetische erosie tegen te gaan en anderzijds om het duurzaam gebruik van onze voedselbronnen te stimuleren. Omdat…

Lees verder
DubbelDoel Natuurlijk
Nieuws

DubbelDoel Natuurlijk

Onderzoek naar fokdoel en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw Welke kenmerken en eigenschappen van koeien (fokdoel) zijn essentieel in een natuurinclusieve kringlooplandbouw? En zijn de Nederlandse dubbeldoel runderrassen het meest geschikt…

Lees verder
Jagen met Nederlandse hondenrassen
Uit 't veld

Jagen met Nederlandse hondenrassen

Al eeuwenlang worden honden gefokt voor de jacht, ook in Nederland. Typische Nederlandse jachthondenrassen zijn de Drentse patrijshond, het Kooikerhondje, de Wetterhoun en de Stabijhoun. Judith Habets dook voor het…

Lees verder
Twentse Landgans Ras van het Jaar 2022
Nieuws

Twentse Landgans Ras van het Jaar 2022

Een zeldzaam ras, hulpbehoevend enerzijds en anderzijds gedragen door een enthousiaste rasorganisatie en kansrijk om uit te kunnen lichten als ras van het jaar, dat zijn de voorwaarden om gekozen…

Lees verder
Woord van de voorzitter
Artikelen

Woord van de voorzitter

We staan aan het begin van een nieuw jaar waarin ik iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt en allen die bijdragen aan het gezond en in stand houden…

Lees verder
Bioboerderij Ameland erkend ZeldzaamLEKKER centrum
Nieuws

Bioboerderij Ameland erkend ZeldzaamLEKKER centrum

Bob en Ankie Blokker, trotse Blaarkophouders op Ameland, vonden het maar niks dat er (nog) geen erkend levend erfgoed centrum op de waddeneilanden te vinden was. Ze vroegen een keuring…

Lees verder
Artistieke foto-expositie cultureel levend erfgoed ‘De laatste in hun soort’
Artikelen

Artistieke foto-expositie cultureel levend erfgoed ‘De laatste in hun soort’

Meer dan twee jaar werkte Maartje Roos aan de fotografische kunstwerken ‘De laatste in hun soort’ als ode aan het ras met herkenning voor het cultuurlandschap van de provincies waar…

Lees verder
Woord van de voorzitter
Artikelen

Woord van de voorzitter

Zeldzame rassen Hoe reageren mensen in je eigen omgeving als je het over de zeldzame rassen hebt? Veelal is uitleg nodig wat hiermee bedoeld wordt. Velen denken eerst aan allerlei…

Lees verder
To bee or not to bee
Nieuws

To bee or not to bee

Studenten onderzoeken kansen voor de zwarte bij Ahmet Taskan, hobby-imker en sinds 2020 eigenaar van de online Honingwinkel kreeg de vraag van een klant “verkoopt u ook zwarte bijenhoning? Dat…

Lees verder
Een Calimerocomplex?
Nieuws

Een Calimerocomplex?

Waar kleinschalige producenten van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong groot in zijn Denkend aan Holland ‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan rijen ondenkbaar ijle populieren als…

Lees verder