Nieuws

Boer Brunia nieuw erkend fokcentrum voor Fries Roodbont vee

Jaring Brunia, misschien beter bekend als ‘Boer Brunia’ heeft in het Friese Raerd (Rauwerd) samen met zijn vrouw Lotte en 5 kinderen een biologisch-dynamisch melkveebedrijf met Friese roodbonte koeien.

De visie van Jaring: Alles wat we tussen gras en koe bedacht hebben weg halen en de koe en het gras zo proberen te managen dat er een weelderige biodiverse boerderij ontstaat. Een boerderij waar koeien jaarrond buiten mogen zijn, waar de boer een mooi leven en een goed inkomen heeft en waar speciale aandacht is voor de weidevogels”

Friese Roodbonten

Jaring vertelt heel gepassioneerd over zijn Friese Roodbonten. Toen hij in 2012 besloot om de boerderij van zijn ouders nieuw leven in te blazen heeft hij veel bedrijven bezocht om inspiratie op te doen, zowel over hoe hij wilde gaan boeren, als met welke koeien.  Hij besloot om zo natuurlijk mogelijk te gaan boeren met low-input.

Op het zoogkoeienbedrijf met Friese Roodbonten ‘Rispens state’ in IJlst (www.friesroodbontijlst.nl) van Petra Beerda, raakte hij verliefd op de Friese Roodbonten.

Daarnaast speelde voor Jaring in zijn raskeuze mee dat deze koeien van oudsher in het midden van Friesland voorkomen en op een rantsoen van alleen gras, goed melk en vlees kunnen produceren met weinig problemen.

Jaring fokt op voldoende ontwikkelde ‘volle’ koeien met goede uiers en klauwen en een goed karakter. Verder selecteert hij op een goede melkproductie en goede vruchtbaarheid.

Verdienmodel

Er is geen afzet van melk als biologisch-dynamisch, maar de melk wordt afgezet als ‘gewoon’ biologische melk naar kaasmaker Henry Willig. De jaarlijkse productie per koe is een kleine 5.000 kg melk. Jaarlijks worden 4 – 6 dieren geslacht en diepgevroren. Het vlees kan bij Boer Brunia op zaterdag-ochtend door de consument gekocht kan worden. Nuchtere stierkalveren gaan naar de handel. De kosten van input worden zeer laag gehouden. Het bedrijf gebruikt geen kunstmest, krachtvoer, antibiotica of bestrijdingsmiddelen. Bij het melken krijgen de koeien 2x daags ½ kg luzernebrok, die aangekocht wordt. Daarnaast heeft Jaring de laatste jaren wat ruwvoer aangekocht, omdat de grasopbrengst wegens droogte te beperkt was.

Jaring staat erg open voor het uitdragen van zijn verhaal over zijn wijze van boeren en zijn Friese Roodbonten. Er staan diverse filmpjes op YouTube van zijn bedrijf. Ook deed hij mee aan het tv-programma ‘Kamp Van Koningsbrugge’. Hij ontvangt meerdere excursie-groepen per jaar op zijn bedrijf. Zijn vrouw Lotte heeft een kruidengeneeskunde praktijk op het bedrijf en vertelt patiënten ook over hun boerderij. Kortom een veehouders gezin dat het verhaal over de zeldzame Friese Roodbonten en hun wijze van boeren goed voor het voetlicht kan brengen.

Lees meer over de door SZH erkende centra

Maurice Vaessen

Van jongs af aan houd ik dieren. Thuis geniet ik van mijn Mergelland schapen en zet ik me in voor het stamboek. Ruim 30 jaar ben ik werkzaam geweest in de rundveeverbetering, waar ik verantwoordelijk was voor veterinaire zaken, stamboekregistraties en im- en export. Mijn ervaring zet ik graag in voor de SZH, waar ik eerste aanspreekpunt ben voor vragen over fokkerij, wet- en regelgeving en diersubsidies.