Artikelen

Woord van de voorzitter

We zijn weer bijna aanbeland aan het eind van het jaar. Een jaar waarin op alle fronten werd gepraat en gepleit voor kleinschalig, duurzaam en natuurlijker boeren. Dat is een door velen gewenst vooruitzicht waarin onze mooie rassen bovendien een vooraanstaande rol zouden kunnen spelen. Immers ooit zijn ze zó gefokt dat ze juist in díé bedrijfsvoering voor een goed resultaat konden zorgen. Die kwaliteiten zouden nu weer van pas kunnen komen in een veranderend boeren landschap. Bij de Wageningen Universiteit wordt hiernaar ook meer onderzoek gedaan.

Ook was dit het jaar waarin we voor het eerst sinds jaren weer mochten proeven uit de ruif van de GLB subsidies. We hebben erg veel werk verzet om diegenen te helpen die ervoor in aanmerking (wilden) komen. En ik mag hopen dat dit ook naar tevredenheid zal worden uitbetaald. Vooralsnog zijn het koeien-, schapen- en geitenhouders. Mogelijk wordt in de toekomst hierin meer mogelijk. We gaan volgend jaar op voor het 2e jaar met zo mogelijk nog meer deelnemers aan deze ondersteuning van ons erfgoed. Want daarvoor biedt de subsidiepot nog ruimte.

Rest mij nog eenieder alvast het beste toe te wensen voor de komende feestdagen en het nieuwe jaar.

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk