Artikelen

Educatieve centra en het belang voor de zeldzame rassen

Het predicaat ‘Erkend educatief centrum’ wordt uitgereikt aan centra die op een positieve manier bekendheid geven aan de zeldzame rassen in Nederland en het werk van de SZH. Kinderen en volwassenen kunnen er kennismaken met ons levend erfgoed. Ze kunnen iets ontdekken over de geschiedenis van ons vee en over het belang van variatie in rassen van boerderijdieren en hun producten.

Eerste kennismaking in levende lijve

Op kinderboerderijen, stadsboerderijen en zorgboerderijen komt vaak veel volk op het erf. Het is een uitgelezen plek om kennis te maken met de zeldzame rassen die ons land rijk is. Onder het publiek zijn ook potentiële nieuwe houders. Mensen die op zoek zijn naar een dier gaan namelijk bij voorkeur in eigen buurt rondkijken of advies inwinnen. Men weet al welke diersoort geschikt is, maar tast nog in het duister als het gaat om de keuze van een ras. Als er dan zeldzaam vee te zien is, of je wordt rechtstreeks doorverwezen naar enthousiaste fokkers, is de keuze voor een zeldzaam ras snel gemaakt. In een stadse omgeving zijn kippen bijvoorbeeld erg gewild en kan de aanwezigheid van een ras echt zorgen voor meer houders onder bezoekers van een erkend centrum.

De kinderboerderij is dé plek om verknocht te raken aan een zeldzaam ras

Beroepskrachten

Maar bezoekers zijn niet de enige mensen die op een kinderboerderij komen. Wat te denken bijvoorbeeld van de talloze stagiaires, die er hun loopbaan beginnen. Wanneer je als dierverzorger tijdens een stage in aanraking komt met de zeldzame rassen, is de kans groot dat je ze later in je loopbaan ook een warm hart toedraagt.

Links bonte geit op kinderboerderij de Wilgenhof te Rotterdam (foto: Trista Roodbol) en rechts lakenvelders en witrikken op kinderboerderij de Bijlmerweide in Amsterdam.

Onbekend maakt onbemind

Educatieve centra dragen actief bij aan het behoud van de zeldzame rassen. Vaak is de kinderboerderij de eerste ontmoeting plaats met zeldzaam vee. En juist die éérste kennismaking is belangrijk. Er zijn helaas nog steeds zeer veel mensen die weinig tot niets af weten van landbouwhuisdieren en hun functie in de geschiedenis. Door informatie te verstrekken aan bezoekers, wordt de kennis en zo de liefde voor de rassen vergroot. De educatieve centra zijn een onmisbare schakel tussen de rasorganisaties, SZH en het algemene publiek. 

Waar moet een educatief centrum aan voldoen?

Als ambassadeur van zeldzame rassen, hebben educatieve centra een bepaalde verantwoordelijkheid. Om te toetsen of deze verantwoordelijkheid past bij een potentieel centrum vindt een keuring plaats door medewerkers of bestuursleden van SZH. Iedere 4 jaar wordt een educatief centrum herkeurd. Klik hier voor meer info over de voorwaarden om het certificaat erkend educatief centrum te krijgen.

Tamara Pigot

Geboren en getogen in Amsterdam én opgegroeid op de Boerderij. De kinderboerderij wel te verstaan. Een plek die zorgt voor verbinding tussen kind, natuur en dier. Waar je zelf kunt ervaren waar voedsel vandaan komt. Verhalen van boeren die het anders doen inspireren mij. Nieuwe boeren, die boeren mét de natuur en mét de rassen daarbij passen. Bij het landschap, bij de grond en bij de boer natuurlijk.