logo SZH

Hoenders

Onze kippen stammen af van het Rode Boshoen uit Zuid-Oost Azië. Deze wilde kip, ook wel Bankivahoen (Gallus gallus) genoemd, komt nu nog in dat gebied voor. In het verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van India tot op de Indonesische Eilanden bevinden zich nog enkele andere wilde hoendersoorten, maar het is niet waarschijnlijk dat die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het huishoen.

Wilde hoenders zouden al 8000 jaar geleden in Zuidoost Azië zijn gedomesticeerd. In Nederland moet de kip al voor de Romeinse tijd zijn ingeburgerd, zoals onder meer blijkt uit opgravingen in terpen. Door natuurlijke selectie en doelgerichte fokkerij heeft zich in de loop der eeuwen in de verschillende landen zich een grote verscheidenheid aan rassen ontwikkeld. Uit archeologische vondsten weten we dat omstreeks het begin van onze jaartelling in ons land reeds kippen voorkwamen. De hier voorkomende hoenders waren alle van het landhoentype: niet zwaar gebouwd, leiblauwe benen en witte oorlellen. In de loop der jaren ontstond in elke streek geleidelijk een eigen ras. In Vlaanderen de Braekel, in Noord-Holland het Assendelfter Hoen, in Groningen de Groninger Meeuw, in Friesland het Friese Hoen en in Drenthe het Drentse Hoen.

Het Rode Boshoen is een schuw, wantrouwig en sluw dier ter grootte van een krielkip met een patrijskleurige tekening. Landhoenders zijn ontstaan uit de aanwezige natuurhoenders door ingrijpen van de mens. Voor Nederland is dit een belangrijke bron geweest voor het ontstaan van de grote variatie binnen de Nederlandse Hoenderrassen. De Nederlanders hebben immers altijd de wereldzeeën bevaren. Het hoen ging mee aan boord als leverancier van eieren en vlees. De dieren die niet nodig waren werden achtergelaten in de havens. Deze dieren werden vervolgens gebruikt om met de aanwezige natuurhoenders te kruisen.Landhoenders zijn de voorlopers van de huidige cultuurrassen en vertegenwoordigen als het ware de erfelijke basis hiervan. De Westerse landhoenders hebben alle witte oren, leiblauwkleurige loopbenen en leggen alle witte eieren. De landhoenders uit Azië daarentegen hebben gele poten, rode oren en leggen bruine eieren.

Er zijn in de loop der eeuwen veel verschillende kippenrassen ontwikkeld. De oorsprong van al deze rassen is niet altijd bekend. Op grond van schilderijen en andere afbeeldingen waren sommige landrassen al in het begin van de 17e eeuw aanwezig. Op deze website worden landhoenders, kuif- en baardhoenders en nieuw-Nederlandse hoenderrassen besproken die zeldzaam zijn of met uitsterven worden bedreigd.Van de meeste oud-hollandse rassen zijn nog exemplaren over. Om hen in stand te houden is een gericht fokbeleid noodzakelijk. Hierin heeft de Stichting een adviserende rol.

 

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×