Drents hoen

"Deze hoen kent een bijzondere variant, een kip zonder staart die de verrassende naam bolstaart heeft"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie en huisdier en hobby
  • Kan gehouden worden in een erf met veel grond, grote tuin en kleine tuin
  • Oorsprong van dierenras ligt in Drenthe

Status

  • Risico: Bedreigd
  • Aantal hennen: 150
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

Het Drents hoen behoort tot een van de oudste Nederlandse hoenderrassen en is te vinden in een zeer verscheiden kleurenpalet. Daarnaast is er bij het Drents hoen ook variatie in de staart te vinden, waar de staart vaak rijk ontwikkeld is, gespreid wordt en tamelijk hoog wordt gedragen, komen er daarentegen ook zogenoemde bolstaarten voor, dit is een ander woord voor staartloosheid.

Nog een bijzondere eigenschap van het Drents hoen is dat zij, naar hoendermaatstaven, goed kunnen vliegen.

Uiterlijk

Drentse hoenders kennen we in een grote hoeveelheid patrijskleurvarianten: zilver-, geel- en blauwpatrijs, al of niet gezoomd; blauwzilver-, koekoek- en witpatrijs; zwart en blauw goud- en zilverhalzig.

Het Drents hoen is licht gebouwd, levendig van aard, heeft blauwe poten en witte oorlellen. De lichaamshouding is enigszins opgericht met een duidelijk naar voren gedragen borst. De kam staat rechtop, met de kamhiel liefst oplopend.

Achtergrond

In vroegere jaren kwamen in Drenthe en aangrenzende streken op de boerderijen de Drentse hoenders in vele kleurslagen voor. Loslopend waren deze bedrijvige kippen in al hun kleurenpracht sieraden op het erf. Uit archeologische vondsten weten we dat omstreeks het begin van onze jaartelling reeds kippen voorkwamen. De hier voorkomende hoenders waren allen van het landhoentype: niet zwaar gebouwd, leiblauwe benen en witte oorlellen.

Met de komst van de commerciële legrassen eind vorige eeuw, verdwenen de Drentse hoenders hoe langer hoe meer, tot ze uiteindelijk tot de zeldzame rassen gingen behoren.

Speciaalclub

Een specifieke vraag?