Oud Hollandse meeuw

"Met puntkap en jabot is deze meeuw een duif"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie, huisdier en hobby en natuurbeheer
  • Kan gehouden worden in een erf met veel grond, grote tuin en kleine tuin

Status

  • Risico: Bedreigd
  • Aantal duivinnen: 600
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

De Oud Hollandse meeuw is een middelgrote en kwieke duif. De naam dankt hij aan de oppervlakkige gelijkenis met zeemeeuwen, met name de witte dieren met blauwgrijze vleugels. De kop is aan de bovenkant getooid met een fraaie puntkap en op de goed geronde borst vindt men een verticale rij gekrulde veertjes, de jabot genaamd. Het ras is zeer gezellig van aard, rustig en toch uitermate levendig en aanhankelijk.

Uiterlijk

De Oud Hollandse meeuw is een witte duif en heeft alleen kleur op zijn vleugels, de dertien erkende kleurslagen zijn wit, zwartschild, roodschild, geelschild, blauwschild, dunschild en de volgende vier kleurslagen zijn er geband en gekrast, blauwschild, blauwzilverschild, roodzilverschild en geelzilverschild.  Ze hebben donkerbruine ogen en een vleeskleurige middellange snavel.

Achtergrond

Op gedenktekens in Egypte van zo’n 3000 jaar voor Christus zijn afbeeldingen gevonden van duiven met kuifjes en jabots, de gekrulde halsveren. Dit ondersteunt de aanneming dat de meeuwenrassen tot de alleroudste duivenrassen behoren. Het stamland moet worden gezocht in Midden-Azië, vanwaar zij via Noord-Afrika door zeevaarders werden meegebracht naar Europa.

De Oud Hollandse meeuw werd pas in 1938 als ras erkend en deze erkenning is met name te danken aan de heer Moezelaar uit Brabant, die in datzelfde jaar ook de Oud Hollandse Meeuwclub oprichtte. Deze speciaalclub bewaakt de standaard en stimuleert de fokkers om het ideaalbeeld te benaderen. Dit ras is momenteel het populairste ras van alle sierduivenrassen in Nederland en de speciaalclub is verreweg de grootste van alle sierduiven speciaalclubs.

Een specifieke vraag?