Hollandse kropper

"Deze imposante duif staat met zijn imposante blaaswerk op een voetstuk"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie, huisdier en hobby en natuurbeheer
  • Kan gehouden worden in een erf met veel grond, grote tuin en kleine tuin

Status

  • Risico: Bedreigd
  • Aantal duivinnen: 400
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

De Hollandse kropper is een imposante duif en lijkt, met zijn zwaar bevederde poten op een voetstuk te staan. Hij heeft een lange soepele hals met een grote geronde ballon, het zogenaamde blaaswerk. Het naar voren flink opblazen van deze ballon is essentieel voor dit ras. De Hollandse kropper is een actieve duif, maar heeft een bedaard karakter waardoor het een fijn ras is om in de hokken te hebben.

Uiterlijk

De Hollandse kropper is een zwaar bevederde duif van een fors type. Er zijn 22 erkende kleurslagen, waarvan de blauwbonten, de blauwzwart gebanden en de zwarttijgers zijn momenteel het hoogst staan aangeschreven qua kwaliteit. De oogkleur is diep oranjerood en de snavelkleur gaat mee met de veerkleur. Een blanke snavel bij de witroek, een hoornkleurige bij rood en geel en een zwarte snavel bij de overige kleurslagen.

Achtergrond

De Hollandse kropper is één van de oudste duivenrassen van Nederland en West-Europa. Dit ras kwam al rond 1600 in ons land voor, afgaande op de afbeeldingen, schilderijen en de literatuur uit deze tijd. Het is daarnaast het van de eerst erkende duivenrassen van Nederland en in 1914 werd reeds een speciaalclub opgericht, de Hollandse Kropper Club. Hier wordt sinds jaar en dag gewerkt aan het fokken naar de ras standaard in al zijn kleurslagen.

Een specifieke vraag?