Voorburgse schildkropper

"De prachtige gekleurde vleugels en ballonnen uit de kinderdroom van van Gink"
1

Kenmerken

  • Geschikt voor educatie en huisdier en hobby
  • Kan gehouden worden in een erf met veel grond, grote tuin en kleine tuin
  • Oorsprong van dierenras ligt in Zuid-Holland

Status

  • Risico: Bedreigd
  • Aantal duivinnen: 250
  • Trend laatste 15 jaar: stabiel

Gebruik

De Voorburgse schildkropper heeft een fantastisch karakter, broedt zeer goed en brengt zelf de jongen groot. De duif heeft een vriendelijk karakter, is actief, geeft blijk van vertrouwen en is zeer levendig. Het voorgaande, samen met de mooi gekleurde vleugelschilden, maken van deze kropper een bijzonder prachtige duif. Een belangrijke eigenschap is het goed blazen van de ballon, deze dieren zijn van grote waarde voor de fok en de show.

Uiterlijk

De Voorburgse schildkropper is erkend in veel verschillende kleuren, zo zijn er elf eenkleurige variante, vijf gekraste, zes met witte banden en vier gezoomde kleurslagen. De Voorburgse schildkropper is een vrij slanke kropper van middelmatige grootte met opgerichte houding en gladde, vrij lange benen.

Achtergrond

De Voorburgse schildkropper was de kinderdroom van de heer van Gink uit Voorburg, een witte kropper met een gekleurd vleugelschild. Jaren later maakte hij een schetsje aan zijn bureau en van daaruit creëerde hij de Voorburgse schildkropper, zijn levenswerk.

Het ras werd in 1938 erkend en helaas heeft de heer van Gink de echte doorbraak van het ras niet meer mee mogen maken, door zijn overlijden in 1968. In datzelfde jaar werd de Nationale Voorburgse Schildkroppers Club opgericht, deze speciaalclub heeft het ras in enkele jaren tot grote kwaliteitshoogte gebracht, zowel in kwaliteit als in aantal fokkers.

Een specifieke vraag?