Kinderboerderij Schagen

Kinderboerderij Schagen, in het Noord-Hollandse Schagen, is een erkend educatief centrum. Na vele jaren druk bezig te zijn geweest met het opzetten van een professionele en uitgebreide kinderboerderij is dit in 2009 gerealiseerd. De kinderboerderij is een unieke plek, waar archeologie, geschiedenis en natuur elkaar ontmoeten. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud met als doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid voor dieren te verbeteren. Op de kinderboerderij zijn veel zeldzame rassen te vinden. Zo zijn de Hollandse kriel, Hollandse kuifhoen, Assendelfter, Noord-Hollandse hoen, Nederlandse bonte geit, Blauwe Texelaar, Schoonebeker, Gouwenaar, Gelderse Slenk, Twentse landgans, Noord-Hollandse krombekeend, Nederlandse kuifeend en Kwakereend er allemaal te aanschouwen.

Locatie
Schoenmakerspad 1
1741 XM Schagen
Erkenning
Educatief Centrum