Artikelen

Woord van de voorzitter

Zeldzame rassen

Hoe reageren mensen in je eigen omgeving als je het over de zeldzame rassen hebt? Veelal is uitleg nodig wat hiermee bedoeld wordt. Velen denken eerst aan allerlei exotische dieren die “zeldzaam” zijn; slechts weinigen denken aan inheemse dieren.  

De laatste maanden is er veelvuldig overleg geweest met het ministerie van LNV over de toekomst van onze bedreigde rassen en soorten. We zijn dan in gesprek met diegenen die het bestaan kennen en op de hoogte zijn van de bedreigingen. Wat gebeurt er met de informatie die we daar uitwisselen en de ondersteuning die we daar vragen? Want daar draait het voor een groot deel om als we ons bestaansrecht willen houden en onze rassen willen blijven redden van de ondergang. Veel van onze goede bedoelingen zijn in het verleden in een ambtelijke lade blijven liggen omdat de urgentie van het zeldzaam zijn niet is blijven hangen in de politiek en dus niet is opgepakt.

Blijkbaar moeten we steeds weer en ook sterker benadrukken dat “uitsterven dreigt”. Met deze bewoordingen beklijft onze boodschap langer.  

En zo gaan we verder met onze missie. Voor onze dieren en hun bestaansrecht.

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk