Artikelen

De wolf bedreigt bedreigde rassen

Nederland is een diersoort rijker; de eerste wolf vestigde zich in 2018 op de Noord-Veluwe en het aantal gesignaleerde wolven groeit sinds die tijd. De wolf kent haar intrede en daar zullen we mee moeten leren leven.  Dat een schaap hieraan ten prooi zal vallen is helaas niet altijd te voorkomen. Maar dit betekent voor de zeldzame rassen wel een extra dreiging voor de toch al zo kleine levende populaties, hun eigenaren zullen extra op hun hoede zijn en ook zorgen hebben. In dit artikel een overzicht van betrokkenen bij en informatie over de wolf en wat bekend is over een eventuele bescherming van je kudde of een aan te vragen vergoeding mocht het toch zijn mis gegaan.

Meningen over de komst van de wolf zijn sterk verdeeld. Waar voorstanders de wolf verwelkomen en de wolf zien als uitbreiding van de biodiversiteit, maken tegenstanders zich vooral veel zorgen over agressie richting hun vee. Feit is dat de wolf als beschermde diersoort is aangewezen en (vooralsnog) alleen in hoogste uitzondering mag worden afgeschoten. Het Platform Wolven in Nederland streeft naar een conflictarm samenleven met wolven. Wolven in Nederland is een samenwerking van Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, IVN, IFAW, Landschap Overijssel, Studio Wolverine, Rewilding Foundation, van Bommel Faunawerk, Wereld Natuur Fonds, Wolf-Fencing Nederland en Zoogdiervereniging.

B12.nl

BIJ12 verzorgt namens provincies de beleidsuitvoering van de wolf. Denk hierbij aan de monitoring en afhandeling van tegemoetkoming in schade. Hierbij werken zij samen met deskundigen van de Zoogdiervereniging (Wolvenmeldpunt en monitoring), Wiberg Taxaties B.V. (taxaties) Wageningen University & Research en het CEwolf consortium (DNA-analyses). Belangrijke onderwerpen op deze site:

Hierbij geldt een andere waardebepaling voor dieren als het stamboekdieren betreft van zeldzame schapenrassen die een belangrijke bijdrage hebben in de fokkerij.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.