Artikelen

Woord van de voorzitter

We staan aan het begin van een nieuw jaar waarin ik iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt en allen die bijdragen aan het gezond en in stand houden van onze bedreigde dierrassen een voorspoedig jaar toewens.

We hopen vurig dat dit jaar de aanloop zal vormen naar een Europese ondersteuning in de vorm van euro’s voor onze koeien- schapen- en geitenhouders vanaf 2023. Gedurende het afgelopen jaar is er veel tijd en energie besteed om een aantrekkelijke regeling voor elkaar te krijgen. Nu is het aan ‘Brussel’ om ons groen licht te geven.

Verder zijn er een aantal actuele bedreigingen voor onze houders, die ik hier kort wil aanstippen:

De wolf vormt een reële bedreiging voor ons vee in sommige regio’s van het land waar hij al slachtoffers heeft gemaakt en daarmee vast niet zomaar zal stoppen. Maatregelen zijn nodig om het vee te beschermen zolang de vrijheid van de wolf niet kan worden ingeperkt.

Houders van gevederde dieren voelen zeer sterk de bedreiging van de Hoog Pathogene Aviaire Influenza, de Vogelgriep, die intussen bijna jaarrond in onze regionen wordt “ingevlogen” door en via wilde watervogels. Vaccinatie zou zeer welkom zijn om deze problematiek beheersbaar te maken.

Inteelt en erfelijke afwijkingen zijn bij vele fokkers een belangrijk aandachtspunt om gezonde jongen op de wereld te kunnen zetten. Ook hier wordt veel onderzoek naar verricht en is advies beschikbaar om dit te kunnen tackelen.

Kortom ook 2022 wordt weer een jaar met vele uitdagingen voor ons allen.

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk