Nieuws

Beleidsevaluatie constateert noodzaak voor meerjarenstrategie

De Nederlandse overheid heeft zich aan een aantal verdragen gecommitteerd om enerzijds de genetische erosie tegen te gaan en anderzijds om het duurzaam gebruik van onze voedselbronnen te stimuleren. Omdat SZH met haar activiteiten hier een invulling aan geeft krijgt SZH een jaarlijkse subsidie. Het ministerie vroeg een onafhankelijke organisatie om een beleidsevaluatie te maken over deze subsidie in de periode 2015-2020. Minister Carola Schouten informeerde de Tweede Kamer half december over de voortgang Programma Duurzame Veehouderij en nam de aanbevelingen van de evaluatie over: Behoud van zeldzame rassen behoeft meer financiële ondersteuning en commitment voor langere termijn.

Belangrijk onderdeel van de evaluatie is de ervaring uit het veld ten aanzien van de werkwijze en impact van het werk van SZH. Zo zijn er diepte interviews gehouden met belangrijke partners van SZH zoals het met mensen van het ministerie zelf, medewerkers van het CGN, en voedselorganisaties zoals Bionext en Slowfood Nederland. Bestuursleden van de diverse rasorganisaties kregen een uitgebreide enquête waarin hen werd gevraagd waar behoeften lagen en hoe zij aankeken tegen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het werk van SZH.

Knelpunten die dierhouders van zeldzame rassen ervaren zijn vaak te herleiden naar wet- en regelgeving die het houden van of ondernemen met de zeldzame rassen belemmert. En omdat deze problematiek geldt voor meerdere rassen en soms meerdere diersoorten besteedt de SZH veel tijd en energie aan het inventariseren welke vragen er zijn en aan het zoeken naar kansen om waar dat kan de krachten te bundelen. Zowel bestuursleden van rasorganisaties als ook het ministerie zelf hebben veel waardering voor de verbindende rol die we hierin vervullen.

Éen van de aanbevelingen die wordt gedaan in het rapport is om te gaan werken aan een meerjarenstrategie om samen met de rasorganisaties én overige betrokkenen middellange termijn doelen te gaan stellen. Om hier invulling aan te kunnen geven werkt SZH nu aan een plan van aanpak voor 2022 tot en met 2026. 

De Kamerbrief en het volledige rapport zijn terug te lezen op de website van de Rijksoverheid

Of hier direct te downloaden:

De kamerbrief

Het Evaluatierapport 2015-2020

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.