Organisatie

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud van zeldzame oud-Nederlandse rassen van onze boerderij- en huisdieren en hun diversiteit. Om aan deze missie invulling te kunnen geven heeft de SZH een klein team van medewerkers in dienst. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten.

Daarbij worden zij ondersteund door een (onbezoldigd) dagelijks en algemeen bestuur, met zeer brede expertise in het werkveld van fokkerij, genetica, liefhebberij, educatie en natuurbeheer. Het bestuur wordt vanuit het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) ondersteund door adviseur Ir. Sipke Joost Hiemstra.

De instandhouding en promotie van zeldzame rassen en het ondersteunen van houders kan alleen door de bijzondere relatie van de SZH met de vele partners.