Partners

 • Stamboek en rasverenigingen
  • Alle zeldzame huisdierrassen die onder de zorg van de SZH vallen, hebben één of meerdere  rasorganisatie(s), stamboek(en), speciaalclub(s), vereniging(en) of stichting(en) die zich inzetten voor dit ras. De SZH heeft een verbindende functie op het gebied van regelgeving, fokkerij en promotie.
  • Meer over rasorganisaties
 • Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)
  • Het CGN is verantwoordelijk voor de genenbank voor alle rassen en gewassen in Nederland, doet onderzoek naar genetische variatie en ondersteunt bij het management van kleine populaties. De SZH en het CGN werken nauw samen op het gebied van kennisbevordering en promotie.
  • Website CGN
 • Rijksoverheid
  • Het Biodiversiteitsverdrag uit 1992 en het FAO Global Plan of Action on Animal Genetic Resources en de Interlaken Declaration (GPA) vormen de basis van projectsubsidies van het ministerie van LNV, die een groot deel van de activiteiten van de SZH mogelijk maken.
  • Meer over wet- en regelgeving bij het houden van zeldzame rassen
 • Provincies
  • Provincies hebben de verantwoordelijkheid voor een vitaal platteland.
  • Zeldzame rassen kunnen hieraan een bijdrage leveren. De SZH biedt op dit punt ondersteuning.
 • Natuur- en landschaps beherende organisaties (inclusief gemeenten en landgoedeigenaren)
 • Kinder-, zorg-, en educatieboerderijen, en VSKBN
 • Basisscholen, middelbare scholen, groenscholen en universiteiten
  • De SZH biedt gratis lesmateriaal aan en houdt deze up to date. De SZH verzorgt ook excursies of gastcolleges op aanvraag. Studenten van universiteiten en hogescholen kunnen bij de SZH terecht voor stage of afstudeeropdrachten.
  • Meer over educatie met zeldzame rassen
 • Erkende levend erfgoed centra
  • Ruim 80 ‘schatbewaarders’ in Nederland hebben van de SZH het predicaat ‘erkend levend erfgoed centrum’ ontvangen. Deze centra blinken uit op het gebied van fokkerij, ondernemerschap en educatie.  De SZH heeft geregeld contact en biedt jaarlijks een ontmoetingsdag of workshopdag aan.
  • Meer over erkende centra
 • Agro Ecologische voedselbewegingen
  • Voedselorganisaties zijn een belangrijke partner in het ondersteunen en promoten van de ondernemers met producten van de zeldzame rassen
 • Stichting De Oerakker
  • Stichting De Oerakker is een belangrijke partner in het ondersteunen van en promoten van de ondernemers met producten van de Nederlandse erfgoedrassen en -gewassen.
  • Website stichting De Oerakker
 • SAVE foundation
  • De SZH is lid van dit Europese netwerk van vergelijkbare organisaties, waarbinnen kennis wordt uitgewisseld en indien nodig samen wordt opgetrokken in de lobby voor een passend beleid vanuit de EU.
  • Website SAVE