Bestuur

Dagelijks bestuur:
 • Gerrit Tacken, voorzitter
  • Hoofdfunctie: inspecteur NVWA practioner (bezoldigd)
  • Nevenfuncties: PUM (Netherlands Senior Experts), bestuurslid Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Dierenartsen (bezoldigd), dierhouder zeldzame rassen op landgoed ’t Heijk (onbezoldigd)
 • Secretaris, vacant
 • Johan Vennedunker, penningmeester
  • Hoofdfunctie: Assistent Accountant (bezoldigd)
  • Nevenfuncties: bestuurslid Landgeitenfokkersclub Drenthe (onbezoldigd) en stamboekbeheerder Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (onbezoldigd)
 • Mirjam Nielen, bestuurslid
  • Hoofdfunctie: Hoogleraar Diergeneeskunde, Gezondheidszorg landbouwhuisdieren aan Universiteit Utrecht (bezoldigd)
  • Nevenfuncties (in Nederland): Commissie van Toezicht RIVM, Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) van KNAW, Commissie van Beroep van de Registratiecommissie Specialisatie Diergeneeskunde,  Autorisatie commissie KNMvD, voorzitter, EZ-deskundigen groep dierziektebestrijding. (onbezoldigd)
Algemeen bestuur:
 • Peter van Eldik, fokkerij
  • Nevenfunctie: lid van de commissie adviesgroep Toekomst Friese hondenrassen van de NVSW (onbezoldigd)
 • Ferry Leenstra, fokkerij en genetica
  • Nevenfuncties: Lid Welzijnscommissie Dierziekten (LNV), Adviseur van Stichting Fonds Pluimveebelangen (onbezoldigd), Lid van de Commissie van Deskundigen van IKB-Kip (onbezoldigd, namens WUR en UU)
 • Adriaan Antonis, vermarkten producten en diensten
  • Hoofdfunctie: Account Manager Ruminants / Senior Researcher / Project leader Wageningen Bioveterinary Research (bezoldigd)
  • Nevenfuncties: Landbouwer Ouwendorperhoeve, Garderen (bezoldigd)
 • Saskia Clahsen-Polman, promotie en educatie
  • Hoofdfunctie: Manager Dagbesteding Stichting GGNet (bezoldigd)
  • Nevenfuncties: Keurmeester Herding onder de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, Voorzitter van Geitenfokvereniging De Dageraad te Almen,  Instructeur Behendigheid bij een hondenschool (onbezoldigd)
 • Daan Dercksen, diergezondheid
  • Hoofdfunctie: National Veterinary manager ruminants (bezoldigd)
 •  Klaas van der Hoek, kleindieren
  • Hoofdfunctie: pensionado
  • Nevenfuncties: bestuurslid Friese Hoenderclub, Leghornclub, standaardcommissie hoenders en dwerghoenders, secretaris Europese Entente Sparte Gefluegel, secretaris keurmeestervereniging hoenders, brouwersgilde, Historisch Geodetisch Beeldmateriaal, mede-conservator collectie Nationaal Zuivelmuseum, en kerkvisitator (onbezoldigd).
 • Geert Boink, diergezondheid en beleid
  • Hoofdfunctie: Senior inspecteur NVWA practioner (bezoldigd)
  • Nevenfuncties: voorzitter SAVE Foundation, secretaris Stichting Kempische Heideboeren, lid adviescommissie CGN, bestuurslid KNV Ornithophilea, PUM Netherlands senior expert rundvee en geitenhouderij, keurmeester en lid foktechnische commissie Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (onbezoldigd)

Bovenstaand bestuur wordt vanuit het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) ondersteund door adviseur Sipke Joost Hiemstra.

Medewerkers

Ontmoet ook de medewerkers van de SZH