Artikelen

Subsidiemodule melkvee van zeldzame runderrassen uitgebreid met dubbeldoeltype zeldzame kleurslagen

Van 1 tot 31 maart 2021 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor zeldzame melkkoeien. Deze regeling is van toepassing op het jaar 2020.

Op 13 juli 2020 publiceerde Ministerie van LNV de eerste openstelling van deze regeling over de subsidie voor melkvee van de zeldzame rundveerassen. Op 16 februari 2021 publiceerde Ministerie van LNV een wijziging op deze regeling in de Staatscourant, getiteld ‘subsidieregeling Zeldzame Melkkoeien’, omdat nu ook de dubbeldoeltype witrik en andere zeldzame kleurslagen onder de regeling vallen.

Ministerie van LNV stelt 500.000 euro ter beschikking voor de invulling van deze subsidieregeling met een maximum van € 150,00 per melkgevende koe. Dit gebeurd op basis van het gemiddelde aantal melkkoeien aanwezig door het jaar heen, gemeten op vier peildata. Op de website van RVO staat een duidelijk rekenvoorbeeld. Goed om te weten is dat de subsidie ZM valt binnen de-minimis verordening en hierbij een individueel subsidieplafond is van €20.000.

Belangrijk

Belangrijk voor de veehouders is dat zij zelf de aanvraag moeten indienen via mijn.rvo.nl tussen 1 en 31 maart. Om dit te kunnen doen is het goed om vooraf te controleren of al je dieren al correct gevlagd zijn als ‘Zeldzaam Huisdier’ in het I&R systeem, dit kan via het Paraplubestand. Daarnaast stelt RVO op hun website dat voor de aanvraag ook minimaal een 2+ eHerkenning nodig heeft.

Alle voorwaarden op een rij en uitleg over het aanvragen van ZM subsidie is duidelijk omschreven op de Staatscourant.

Publicatie Staatscourant

In de officiële publicatie in de Staatscourant staan alle voorwaarden uitgebreid beschreven, deze is de vinden op de website van de overheid:

Achtergrond subsidieregeling

In een eerder bericht (11 dec. 19) schreef de SZH op haar website al over de achtergrond van deze specifieke subsidieregeling. Daar werd ook al enige uitleg gegeven over de voorwaarden en beperkingen. Via onderstaande links is meer informatie te vinden:

Dieren vlaggen in het Paraplubestand: www.paraplubestand.nl

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.