Nieuws

Subsidie MZR: Melkvee van Zeldzame Runderrassen

Van 1 tot 30 september 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor melkvee van de zeldzame rundveerassen. Deze regeling die nu eind deze zomer opengaat is van toepassing op het jaar 2019. Begin 2021 zal voor 2020 subsidie kunnen worden aangevraagd en wanneer de invoering van het nieuwe GLB nog een jaar wordt uitgesteld is het mogelijk dat deze subsidie ook met een jaar verlengd wordt.   

 

Op 13 juli 2020 publiceerde Ministerie van LNV de regeling over de subsidie voor melkvee van de zeldzame rundveerassen (subsidie MZR) in de Staatscourant. Ministerie van LNV stelt 500.000 euro ter beschikking voor de invulling van deze subsidieregeling met een maximum van € 150,00 per melkgevende koe. Dit gebeurd op basis van het gemiddelde aantal melkkoeien aanwezig door het jaar heen, gemeten op vier peildata. Op de website van RVO staat een heel duidelijk rekenvoorbeeld. Goed om te weten is dat de subsidie MZR valt binnen de-minimis verordening en hierbij een individueel subsidieplafond is van €20.000.

Belangrijk

Belangrijk voor de veehouders is dat zij zelf de aanvraag moeten indienen via mijn.rvo.nl tussen 1 en 30 september. Om dit te kunnen doen is het goed om vooraf te controleren of al je dieren al correct gevlagd zijn als ‘Zeldzaam Huisdier’ in het I&R systeem, dit kan via het Paraplubestand. Daarnaast stelt RVO op hun website dat voor de aanvraag ook minimaal een 2+ eHerkenning nodig heeft.

Alle voorwaarden op een rij en uitleg over het aanvragen van MZR subsidie is duidelijk omschreven op de Staatscourant

Publicatie Staatscourant

In de officiële publicatie in de Staatscourant staan alle voorwaarden uitgebreid beschreven, deze is de vinden op de website van de overheid:

Achtergrond subsidieregeling

In een eerder bericht (11 dec. 19) schreef de SZH op haar website al over de achtergrond van deze specifieke subsidieregeling. Daar werd ook al enige uitleg gegeven over de voorwaarden en beperkingen. Via onderstaande links is meer informatie te vinden:

Mira

Van kleins af aan al in de ban van het Friese paard, vervolgens hebben de Witrikken er nog een schepje bovenop gedaan. Bij Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), Wageningen University & Research (WUR), zet ik mij o.a. in voor het behoud van alle Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen. Een duurzame fokkerij voor deze kleine rassen om de mooie variatie in het Nederlandse landschap en bij liefhebbers thuis voor de toekomst te bewaren.