logo SZH

Zwartbles

zwartblesRasbeschrijving

De Zwartbles is in de jaren 1920–1930 door Friese fokkers geselecteerd uit de Schoonebeeker, waarbij ook gebruik is gemaakt van de Texelaar en het Melkschaap. De Zwartbles wordt daarmee ook wel als ‘verbeterde Schoone¬beeker’ aangeduid en is een vrij recente kruising met uitsluitend Nederlandse rassen als basis.

Het Zwartblesschaap is een groot, goed bespierd en stevig schaap dat qua type tussen Texelaar en Melkschaap in staat. Het staat hoog op de benen, heeft een lange, bewolde staart en is ongehoornd. De oren staan horizontaal. Het heeft een bruinzwarte vacht met op de kop een bles, terwijl ook de onderbenen en de staartpunt wit zijn. Het schaap is goed vruchtbaar en werpt vaak een drieling.

Tegenwoordig is het schaap weer economisch interessant als vleesschaap, na lange tijd betrekkelijk zeldzaam geweest te zijn. Bij de twee in Nederland erkende stamboeken zijn in 2000 totaal 2350 dieren ingeschreven.

Geschiedenis

Het Zwartbles schaap is waarschijnlijk nog voor 1900 ontstaan uit de Schoonebeeker en het Bentheimer schaap. Ook is het mogelijk dat er nog wat Texels bloed in zit en eventueel wat Fries melkschaap. Bloedgroepenonderzoek heeft aangetoond dat het Zwartbles schaap al een vrij grote afstand heeft van de Schoonebeeker. Een jarenlange selectie binnen de Zwartblessen zal hieraan ten grondslag liggen.

De historie van de Zwartbles schapen gaat terug tot rond 1900. In die tijd werden de meeste lammeren uit Schoonebeek door Friese kooplieden opgekocht voor de bekende markt te Norg. Via een vaste route over Wezup werden ze te voet naar die plaats gedreven. In Norg werden deze lammeren doorverkocht aan Friese boeren (uit noordelijk Friesland), die met hun goede graslanden een snelle groei konden verwachten. Onder deze lammeren zaten nogal wat Zwartblessen. Enkele boeren hebben hiermee doorgefokt. Uit deze lijnen is een groot deel van de hedendaagse Zwartbles populatie voortgekomen.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw was het handspinnen en knopen met gekleurde wol erg in trek. Daardoor ontstond er een snelle toename van het aantal zwarte, bruine en bonte schapen. Om ervoor te zorgen dat de Zwartblessen in deze stormachtige ontwikkeling als zodanig herkenbaar zouden blijven, is in 1979 onder auspiciën van SZH de Fokkersclub voor Zwartblesschapen opgericht. In 1983 werd het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS) opgericht. Tot 1989 een open stamboek, in 1990 gesloten. In 1995 werd de Zwartbles-fokkersgroep opgericht en zij kreeg eveneens een officiële stamboekerkenning.

Het enthousiasme in Nederland voor dit ras en voor het stamboek was in de jaren ’85 tot ’90 zeer groot. In die jaren waren er 3500 tot 4000 stamboekwaardige dieren ingeschreven. In de jaren ’90 stabiliseerde dit. De diverse regelgevingen hebben tot uitwerking gehad dat veel grote fokkers hun kudde hebben teruggebracht. Een grote belangstelling van hobby-fokkers dient zich nu aan.

Fokkerijorganisaties

De belangrijkste doelstelling van het NZS en de zwartbles-fokkersgroep is de registratie van alle Zwartblessen, die binnen het stamboek worden geboren en de uitgifte van afstammingsbewijzen hiervan. Beide stamboeken proberen ervoor te zorgen dat het uiterlijk van de Zwartbles ongewijzigd blijft en dat de goede eigenschappen in stand worden gehouden. Ook organiseren zij keuringen, bijeenkomsten, leer- en studiedagen.

Nederlands Zwartbles Schapenstamboek
Website

Zwartbles-Fokkersgroep
Website

Benieuwd hoe zeldzaam dit ras is? Op de pagina ‘Rassen’ kan je het overzicht downloaden met aantal geregistreerde vrouwelijke fokdieren, trend en status van dit ras.

Snel naar

Over

Fokkers

Houders en beheerders

Beleven en laten beleven

Meedoen

©2019 Communicatiebureau de Lynx
×