Wiepke lam

Meer informatie over dit fokcentrum ga naar http://www.zeldzamerassen.nl/zwartbles-fokkersgroep