Rispens State

In de Provincie Friesland, in de gemeente Súdwest-Fryslân, ligt IJlst. In deze stad, ten zuidwesten van de grotere stad Sneek, runt Petra Beerda met haar familie de boerderij Rispens State. Rispens State is een biologisch fokbedrijf voor de Friese roodbonte koeien en is door SZH erkend zeldzaamLEKKER centrum. De koeien worden gefokt met hulp van natuurlijke dekking, krijgen biologisch geproduceerd voer en hebben volop leefruimte. Aandacht voor het welzijn van de koeien verbetert de kwaliteit van melk en vlees.

Behoud van cultuurhistorie, dierenwelzijn en het terugbrengen van variëteit in de Nederlandse veestapel staan bij Rispens State centraal. De monumentale boerderij grenst aan de Ruterpolder: een eeuwenoud landschap met een hoge cultuurhistorische waarde.

Locatie
Uilenburg 56
8651 EL IJlst
Erkenning
ZeldzaamLEKKER centrum