Boer Brunia

Jaring Brunia, misschien beter bekend als ‘Boer Brunia’ heeft in het Friese Raerd (Rauwerd) samen met zijn vrouw Lotte en 5 kinderen een biologisch-dynamisch melkveebedrijf met Friese roodbonte koeien. Jaring fokt op voldoende ontwikkelde ‘volle’ koeien met goede uiers en klauwen en een goed karakter. Verder selecteert hij op een goede melkproductie en goede vruchtbaarheid.

De melk gaat naar kaasmaker Henry Willig. Jaarlijks worden 4 – 6 dieren geslacht en diepgevroren. Het vlees kan bij Boer Brunia op zaterdag-ochtend door de consument gekocht kan worden. De kosten van input worden zeer laag gehouden. Het bedrijf gebruikt geen kunstmest, krachtvoer, antibiotica of bestrijdingsmiddelen.

Jaring staat erg open voor het uitdragen van zijn verhaal over zijn wijze van boeren en zijn Friese Roodbonten. Hij ontvangt meerdere excursie-groepen per jaar op zijn bedrijf. Zijn vrouw Lotte heeft een kruidengeneeskunde praktijk op het bedrijf en vertelt patiënten ook over hun boerderij. Kortom een veehouders gezin dat het verhaal over de zeldzame Friese Roodbonten en hun wijze van boeren goed voor het voetlicht kan brengen.

Locatie
Flansum 3
9012 DC Raerd
Erkenning
Fokcentrum