Platformbijeenkomsten zeldzame rassen

Als behartiger van de belangen van dierhouders van zeldzame rassen is het van belang om te weten of er knelpunten worden ervarenbij het houden van of het fokken met deze dieren. Maar misschien zijn er ook wel kansen voor het stimuleren van het houden van de zeldzame rassen. In beide gevallen staan we sterker als we samenwerken met organisaties die dezelfde uitdagingen hebben of kansen zien.

Elk zeldzaam ras dat onder de zorg valt van SZH is vertegenwoordigd in een rasorganisatie. Rasorganisaties of speciaalclubs vinden elkaar op de diverse platformbijeenkomsten, al dan niet georganiseerd of gefaciliteerd door SZH, waar gemeenschappelijke belangen worden besproken.

Rund

Kleine Fokkerij Groeperingen rund (KFG) – twee keer per jaar worden op initiatief van de SZH en het CGN vertegenwoordigers van de diverse rasorganisaties van de zeldzame rundveerassen uitgenodigd:

Schapen en geiten

Het Platform Kleinschalige schapen- en geitenhouders (KSG) behartigt belangen van de (ongeveer 24.000) kleinschalige schapenhouders – en de (ongeveer 19.000) kleinschalige geitenhouders in Nederland. Organisaties waarin schapen- en geitenhouders zijn georganiseerd en die de doelstellingen van het platform onderschrijven kunnen zich aansluiten. Er zijn 23 organisaties bij het platform aangesloten, waaronder de rasorganisaties van de Nederlandse zeldzame schapen en geitenrassen. Het Platform heeft een eigen website met meer informatie. https://www.platform-ksg.nl/

Varkens

Voor de belangenbehartiging van varkenshouders zijn twee platformen actief: Voor de Nederlandse zeldzame varkensrassen organiseert de SZH samen met het CGN een jaarlijks platformoverleg met de Fokkersclub het Nederlands Landvarken en met de Vereniging voor het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken. Voor het behartigen van belangen voor hobbyhouders is een platformoverleg georganiseerd waarbij naast SZH, Fokkersclub NL en BB vereniging ook zijn aangesloten: Nederlandse Belangenvereniging voor Hobbyhouders, de Hobbyvarkenvereniging en de KuneKunevereniging.

Kleindieren en gezelschapsdieren

KleindierNed is een overlegplatform van dierhouderijorganisaties van dieren die gehouden worden voor educatie, gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten. KleindierNed vertegenwoordigt 48.000 georganiseerde houders. De gehouden diersoorten van de deelnemende organisaties zijn siervogels, watervogels, sierduiven, postduiven, pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en landbouwhuisdieren, zowel oorspronkelijke diersoorten als gedomesticeerde rassen. Deelnemende organisaties aan het platform KleindierNed zijn:

Aviornis International
Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)
Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH)
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS)
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO)
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN)
Parkieten Sociëteit
Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Het Platform heeft een eigen website met meer informatie. https://www.kleindierned.nl/

Hobbyhouderoverleg met ministerie van LNV

Één keer per jaar wordt de SZH met een aantal van bovengenoemde partijen uitgenodigd voor het ‘Hobbyhoudersoverleg’ dat wordt georganiseerd door het ministerie van LNV.

Zeldzame Rassen Overleg

Één keer per jaar worden alle rasorganisaties van de Nederlandse zeldzame rassen door SZH uitgenodigd voor een overkoepelend ‘Zeldzaam Rassen Overleg’ waarbij uitwisseling van kennis en netwerk centraal staan en waarbij we elkaar op de hoogte brengen van ontwikkelingen en geplande activiteiten.