Artikelen

Woord van de voorzitter

Waar kijken we allemaal op terug, maar vooral ook naar vooruit. Een logische vraag aan het eind van het jaar en ook goed te beantwoorden!

2022 gaf nieuwe mogelijkheden vanaf het moment dat COVID zich terug trok als zwaarste nieuwsitem. We konden elkaar weer ontmoeten en intussen hebben we harde euro’s weten te vergaren. Daarmee zijn we twee medewerkers rijker op ons kantoor. Maurice Vaessen, die vanuit het bestuur is doorgestroomd naar het directe werkveld en Tamara Pigot, die van actief in de kinderboerderijen nu ook op deze andere werkvloer haar steentje gaat bijdragen. Kortom we kijken al vooruit naar komend jaar. Daarin hebben we eindelijk extra ruimte om ons brede werkveld, waar door beperkte middelen en mankracht de laatste jaren van alles aan de laatste mem is komen te hangen, weer bij de voorste mem te brengen. Meer tijd hebben vóór en jong elan stimuleren bíj onze enthousiaste achterban, subsidiegelden bij de juiste mensen brengen, eigenlijk simpelweg de zeldzame rassen minder zeldzaam maken en in al hun schoonheid onder de aandacht blijven brengen bij het grote publiek.

Volle kracht vooruit!

Gerrit Tacken

Gerrit is voorzitter van SZH en is tot 2019 werkzaam geweest als dierenarts. De zeldzame rassen zijn hem zeer bekend en geliefd en samen met zijn vrouw heeft hij thuis op landgoed 't Heijk in Limburg onder andere Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, Nederlandse landgeiten, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder rondlopen waar ze dagelijks van genieten. Avonturen van de dieren op het landgoed zijn te volgen via Facebook op https://www.facebook.com/landgoedhetheijk