Artikelen

Visie van de SZH op dierenwelzijn

Dierenwelzijn wordt steeds meer een maatschappelijk thema en dus hebben houders van dieren van zeldzame rassen daar mee te maken. De SZH beoogt het behoud en gebruik van zeldzame rassen van (land)bouwhuisdieren te bevorderen. Die rassen en de 10.000 houders van zulke dieren in Nederland zijn van groot belang voor de biodiversiteit en voor onze cultuurhistorie. De SZH heeft uitgangspunten en een werkwijze voor bevorderen van dierenwelzijn geformuleerd voor fokkerij en houderij van de zeldzame rassen.  Onze visie lees je hier.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.