Artikelen

Wie is Mirjam Nielen

SZH telt een algemeen bestuur van maar liefst 12 personen en een adviseur. In dit artikel stellen we het meest nieuwe bestuurslid van SZH voor: Mirjam Nielen.

Ruim een jaar geleden kwam Mirjam kijken bij de SZH. Gerrit kende ze al van haar studie Diergeneeskunde, waarbij ze zelfs nog samen een vak schapen verlossen hebben gevolgd. De liefde voor dieren zat er al sinds jonge leeftijd in en waar Mirjam als ‘paardenmeisje’ bij de opleiding Diergeneeskunde terecht is gekomen, heeft ze uiteindelijk gekozen voor de landbouwhuisdieren.

Zeldzame rassen zijn Mirjam minder bekend. Vanuit haar paardeninteresse is ze al lang actief als keurmeester bij het Nederlands Ezelstamboek, maar ezels vallen (nog) niet onder zorg van SZH. Wel zijn thema’s als dierenwelzijn, fokkerij, wetgeving en diergezondheid in een Ezelstamboek net zo veelbesproken als in die van de zeldzame rassen.

Met Diergezondheid houdt Mirjam zich dagelijks bezig. Als hoogleraar en onderzoeker bij Universiteit Utrecht begeleidt ze promovendi en studenten in onderzoek naar dierziekten bij landbouwhuisdieren (met name rund). Ook is ze betrokken bij projecten met honden (met focus op genetische aandoeningen) en met paarden (onder meer naar bewegingssensoren). “Doel van dit soort onderzoek is om tot betere diergeneeskunde te komen, op basis van solide onderbouwing”, aldus Mirjam.

Mirjam zet haar expertise en netwerk binnen de veterinaire wereld graag in voor SZH en voor de zeldzame rassen. Ook haar gezonde verstand is een hele waardevolle kwaliteit waarmee ze SZH ondersteunt in het uitdenken van haar beleid. De Missie van SZH gaat Mirjam aan het hart : “Het behoud van variatie in nutsdieren is een bijzonder goed. Mensen hebben dieren altijd gebruikt voor hun eigen doeleinden, en de dieren daaraan aangepast. Die variatie is fascinerend, maar ook nuttig om te bewaren voor toekomstige mogelijke aanpassingen. Wel is het van belang dat aanpassingen niet ten koste gaan van gezondheid, welzijn en intrinsieke waarde van een diersoort.”

“Variatie is niet alleen fascinerend, maar ook nuttig”

Zorgen heeft Mirjam wel, als het gaat om de toekomst van de zeldzame rassen. Met name de gesloten stamboeken en het fokken op enkel uiterlijke kenmerken kunnen een negatieve impact hebben. Maar daarentegen spreekt ze ook haar bewondering uit voor alle fokkers van deze bijzondere diersoort varianten. “Het voortbestaan van de variatie hangt van jullie af” en waar ze kan helpen doet ze dat met alle plezier.

Een overzicht van het voltallige bestuur van SZH is hier te vinden.

Foto van de Ezels: genomen op Hengstenkeuring 2018. Met dank voor het delen aan Nederlands Ezelstamboek en Hanneke in het bijzonder.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.