Nieuws

Gerrit Tacken nieuwe voorzitter SZH

In de afgelopen bestuursvergadering gaf Geert Boink, na 12 jaar voorzitter van SZH geweest te zijn, symbolisch het stokje door aan Gerrit Tacken. Maar wie is Gerrit? We stellen hem aan je voor.

Gerrit groeide op tussen de dieren. Zijn ouders hadden een gemengd (‘kringloop’) bedrijf met MRIJ-koeien, Nederlandse landvarkens, een Gelders paard, kippen, akkerbouw en fruit. Van jongs af aan wilde hij graag boer worden, of in elk geval een erf vol vee hebben. Deze wens heeft hij waar kunnen maken.

Met de dieren in zijn achterhoofd begon Gerrit aan een opleiding diergeneeskunde en is daaropvolgend lang werkzaam geweest als dierenarts. In 1995 vonden de eerste zeldzame rassen een plek op zijn erf, het waren Lakenvelder koeien en Mergellandschapen. De Nederlandse landgeiten volgden na een goed gesprek met Geert Boink ook al snel. Enkele jaren geleden werd, door het enthousiasme van zijn vrouw Monique, de veestapel nog verder uitgebreid met Groninger paarden, Zwartbles schapen, Lakenvelder kippen, enkele Nederlandse landvarkens en een ruwharige Hollandse Herder.

Gaandeweg hebben Gerrit en Monique ontdekt dat de dieren niet alleen mooi zijn, maar ook zeker zeldzaam lekker en regelmatig bieden zij vleespakketten aan van hun dieren.

En dat zijn toch allemaal dingen die het houden van deze bijzondere en smakelijke dieren zo boeiend maken. Elke soort heeft kwaliteiten die in een vroeger verleden door onze voorouders zijn gewaardeerd, geselecteerd en benut. Zonde om dit alles verloren te laten gaan!”, aldus een stralende Gerrit. In 2019 is zijn pensioen begonnen en kan hij zich naast het hobbywerk thuis ook met vol enthousiasme inzetten voor zijn nieuwe functie als voorzitter van de SZH. “Hoe mooi is het middels het voorzitterschap van de SZH om al die mooie dieren in de kijker te mogen zetten voor een groot publiek en onder de aandacht te brengen dat ze daadwerkelijk bedreigd worden in hun voortbestaan.”

Ook gelooft hij dat er veel kansen liggen voor de bedreigde rassen en hun kwaliteiten, vooral met het oog op de ontwikkelingen naar kleinschaliger ondernemen en de kringloop landbouw, met ruimte en kansen om onderscheidend te ondernemen met het ‘kostbaar erfgoed’.

Ik wil er alles aan doen om onder de aandacht te blijven brengen dat we ‘goud’ in handen hebben.”

Gerrit is direct bereikbaar op voorzitter@szh.nl. Een overzicht van alle bestuursleden van de SZH is te vinden op onze site.

Nonja Remijn

Mijn passie ligt in het bij elkaar brengen van mensen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen binnen de agrarische sector. Ik hou van dieren, maar misschien nog wel meer van de dierhouders. In mijn werk wil ik boeren, burgers en buitenlui graag dichterbij elkaar brengen. Zodat we samen kunnen genieten van ons voedsel en te werken aan een gezonde en mooie wereld voor morgen.