Artikelen

Aantal zeldzame Fries Roodbonte koeien nog nooit zo hoog geweest

Het aantal Fries Roodbonte koeien groeit gestaag. Waren er in 1997 nog slechts 17 stamboek-geregistreerde koeien, in 2014 waren er ruim 600 (met een dip na de fosfaatregeling in 2015 naar ruim 500) en in augustus 2020 is het aantal gestegen tot 778 stamboek S-geregistreerde dieren (>87,5% Fries Roodbont). Dit is het hoogste aantal sinds 1997.

Het meest zeldzame Nederlandse koeienras is de Fries Roodbonte koe. Van dit ras waren er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw vele duizenden. Door het inkruisen met de Holstein Friesian (uit Amerika) is het aantal Fries Roodbonte koeien sterk teruggelopen. Tot het absolute dieptepunt in 1997. Er waren er toen slechts 17 geregistreerde raszuiver dieren over. Dit heeft geleidt tot de oprichting van de Stichting tot behoud van het Fries Roodbonte Vee.

De Stichting Roodbont Friesvee heeft zich ingezet om de Fries Roodbonte koe onder de aandacht te brengen. Dat is onder andere gedaan door promotie en publiciteit. Er zijn een aantal bedrijven stamboek lid geworden en met DNA-analyse zijn een aantal koeien S-geregistreerd. Daarnaast wordt jaarlijks een nieuwe stier ingezet als KI-stier. Deze KI-stieren worden royaal gebruikt. Sperma van de Fries Roodbonte stieren is inmiddels verkrijgbaar bij meerdere KI-verenigingen en dat maakt het makkelijker om de stieren te gebruiken. We zien ook toenemende belangstelling uit het buitenland voor het sperma van deze stieren, dat geeft aan dat het een springlevend ras is waar toekomst in zit. Ook zijn er jonge boeren die Fries Roodbonte koeien zijn gaan houden en ervan zijn gaan houden. Dat juichen we van harte toe!

De Fries Roodbonte koeien zijn uitermate geschikt op bedrijven die veel of uitsluitend gras voeren, zeker als het bemestingsniveau en het krachtvoerniveau ook nog eens laag is, dan blijken deze koeien uiterst efficiënt te zijn. Ze passen in zo’n bedrijfsvoering. Ze passen én op de boer én op zichzelf, waardoor ze gemakkelijk oud kunnen worden. Hierdoor hoeft de boer minder jongvee aan te houden per aanwezige melkkoe. Er blijven dan vaarskalveren over voor de verkoop aan andere veehouders. Wat verder opvalt is dat er steeds meer Fries Roodbonte koeien gehouden worden op biologische melkveehouderijen, zorgboerderijen en bij hobbyboeren. Deze robuuste koe, met een fijn karakter, past ook op deze bedrijven.

Kruisen met Fries Roodbont

We zien ook een sterke toename van 50% Fries Rode kalveren. Veelal een kruising van een Fries Rode stier op een Holsteinveestapel. Het aantal kruislingdieren met 50% Fries Roodbont is nu op 358 S- en C-geregistreerde dieren uitgekomen. Het lijkt een trend te worden om Fries Hollandse en Fries Rode stieren te gebruiken op Holsteinbedrijven. Een trend die zich vooral de laatste jaren voordoet en door lijkt te zetten.

Stichting Roodbont Friesvee

De Stichting Roodbont Fries Vee is opgericht in 1993 ter voorkoming van het uitsterven van het Roodbonte Friese ras. In samenwerking met Nederlandse boeren stelt de stichting fokprogramma’s op, registreert veehouders met Roodbonte Friese koeien, legt contacten met instanties en geeft voorlichting. Meer informatie over de stichting is te lezen op hun website www.roodbontfriesvee.nl.