Zorgboerderij de Witrik

Midden in het Friese Woud, omgeven door de prachtige natuur, bevindt zich Zorgboerderij de Witrik. De boerderij ontleent haar naam aan de Witrik koe en is een erkend fokcentrum van dit ras. Niet de productie op de boerderij, maar het beleven van het boerenbestaan staat voorop. De boerderij is niet meegegaan met schaalvergroting, maar heeft zich gefocust op kleinschalige biologische landbouw.

In de zorg voor de mensen staat samenwerken met familie en naasten centraal. Een plek waar aandacht en vertrouwen wordt aangeboden.

De waardering voor het kleine en het behoud van oude waarden zijn de boventoon gaan voeren op deze zorgboerderij. De zorgboerderij is een van de weinige plekken waar nog met Witrikken wordt gefokt. Familie van der Veen zijn fanatieke fokkers van het oude type Witrik. Er zijn verschillende kleurslagen aanwezig. Zo zijn er koeien met een rode, blauwe of vale kleurslag op de boerderij. Net als Lakenvelders zijn Witrikken erg geschikt voor zorgboerderijen door hun vriendelijke karakter.

Locatie
Wyldpaed West 30
9287 VK Twijzelerheide
Erkenning
Fokcentrum